Teologická fakulta (TF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) byla založena 8. listopadu 1991. Ve spolupráci s biskupstvím českobudějovickým ji zřídil Akademický senát Jihočeské univerzity, která vznikla krátce předtím. Navazuje na tradici biskupského semináře, který v Českých Budějovicích existoval v letech 18031950.

Teologická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Facultas Theologiae
BudovaTeologické fakulty JU v Kněžské ulici
Vedení fakulty
Děkandoc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
Proděkandoc. Michal Opatrný, Dr.theol.
Proděkandoc. Th.Lic. Adam Mackerle, Th.D.
ProděkanDaniel D. Novotný, Ph.D.
TajemniceIng. Helena Timrová
Základní informace
Barva
     
Datum založení8. listopadu 1991
Kontaktní údaje
AdresaTeologická fakulta
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
Telefon+420 387 773 501
DIČCZ60076658
E-maildekanat@tf.jcu.cz
Souřadnice
Oficiální web
www.tf.jcu.cz/

Dnešní teologická fakulta se nachází ve stejné budově jako dřívější seminář (tj. v bývalém kapucínském klášteře v centru Českých Budějovic). Fakulta úzce spolupracuje s biskupstvím českobudějovickým a dle svého statutu je při výuce a vědeckém bádání vázána věroukou katolické církve. Českobudějovickému biskupovi přísluší dozorovat Teologickou fakultu jako její moderátor.

Teologická fakulta v Českých Budějovicích byla ve srovnání s ostatními teologickými fakultami v České republice považována za fakultu, která nepovažovala výchovu nových kněží za jedinou hlavní náplň výuky. Nicméně v roce 2017 zřídil v Českých Budějovicích - Suchém Vrbném biskup Vlastimil Kročil kněžský seminář a intelektuální formaci tamních bohoslovců svěřil právě českobudějovické teologické fakultě.[1]

Fakulta se věnuje vzdělávání pomáhajících profesí, zejména sociálních pracovníků a pedagogů. Působí také v oblasti filosofie.V teologii je orientována vedle přípravy a dalšího vzdělávání kněží a jáhnů zejména na vzdělávání křesťanských laiků. Za důležitou součást své badatelské a pedagogické práce na poli teologie považuje ekumenickou otevřenost.

Oblasti vzdělávání editovat

 • Teologie:
  • bakalářský obor Teologie
  • navazující magisterský program Teologie
  • navazující magisterský program Teologie služby
  • magisterský program Teologie
  • doktorský program Teologie.
 • Sociální práce:
  • bakalářský program Sociální a charitativní práce
  • navazující magisterský program Etika v sociální práci
  • doktorský program Spiritualita a etika v sociální práci
 • Filosofie a religionistika:
  • bakalářský program Filosofie
  • bakalářský program Religionistika
  • navazující magisterský program Filosofie
  • doktorský program Filosofie
 • Učitelství a vychovatelství:
  • bakalářský program Pedagogika volného času
  • navazující magisterský program Pedagogika volného času
  • navazující magisterský program Učitelství náboženství a etiky (druhou aprobaci získávají studenti na dalších fakultách; bakalářské studium učitelství probíhá na Pedagogické fakultě)

Fakulta dále působí v oblasti celoživotního vzdělávání, včetně tzv. univerzity třetího věku.

Seznam děkanů teologické fakulty editovat

Vedení fakulty editovat

 • doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. – děkan
 • doc. Michal Opatrný, Dr.theol. – proděkan pro vědu a rozvoj
 • doc. ThLic. Adam Mackerle, Th.D. – proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
 • Daniel D. Novotný, Ph.D – proděkan pro zahraniční vztahy

Časopisy vydávané fakultou editovat

 • Studia theologica - vydáváno spolu s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP v Olomouci, Katolickou teologickou fakultou UK v Praze a Teologickou fakultou Trnavské univerzity.
 • Studia Neoaristotelica: A Journal of Analytical Scholasticism - odborný časopis vydávaný v německém nakladatelství Editiones scholasticae, onlinově distribuovaný americkou Philosophy Documentation Center
 • Caritas et veritas - internetový časopis pro vztah křesťanství a humanitních a sociálních oborů.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Biskupství českobudějovické: Českobudějovická diecéze zřizuje mezinárodní misijní kněžský seminář (dostupné online)

Externí odkazy editovat