Teologická fakulta Jihočeské univerzity

Teologická fakulta (TF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) byla založena 8. listopadu 1991. Ve spolupráci s biskupstvím českobudějovickým ji zřídil Akademický senát Jihočeské univerzity, která vznikla krátce předtím. Navazuje na tradici biskupského semináře, který v Českých Budějovicích existoval v letech 18031950.

Teologická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Facultas Theologiae
BudovaTeologické fakulty JU v Kněžské ulici
Vedení fakulty
Děkan doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
Proděkan doc. Michal Opatrný, Dr.theol.
Proděkan doc. Th.Lic. Adam Mackerle, Th.D.
Proděkan dr. Daniel D. Novotný, Ph.D
Tajemnice Ing. Helena Timrová
Základní informace
Barva
     
Datum založení 8. listopadu 1991
Kontaktní údaje
Adresa Teologická fakulta
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
Telefon +420 387 773 501
DIČ CZ60076658
E-mail dekanat@tf.jcu.cz
Oficiální web
www.tf.jcu.cz/

Dnešní teologická fakulta se nachází ve stejné budově jako dřívější seminář (tj. bývalém kapucínském klášteře v centru Českých Budějovic). Fakulta úzce spolupracuje s biskupstvím českobudějovickým a dle svého statutu je při výuce a vědeckém bádání vázána věroukou katolické církve. Českobudějovickému biskupovi přísluší dozorovat Teologickou fakultu jako její moderátor.

Teologická fakulta v Českých Budějovicích byla ve srovnání s ostatními teologickými fakultami v České republice považována za fakultu, která nepovažovala výchovu nových kněží za jedinou hlavní náplň výuky. Nicméně v roce 2017 zřídil v Českých Budějovicích - Suchém Vrbném biskup Vlastimil Kročil kněžský seminář a intelektuální formaci tamních bohoslovců svěřil právě českobudějovické teologické fakultě.[1]

Fakulta se věnuje vzdělávání pomáhajících profesí, zejména sociálních pracovníků a pedagogů. Působí také v oblasti filosofie.V teologii je orientována vedle přípravy a dalšího vzdělávání kněží a jáhnů zejména na vzdělávání křesťanských laiků. Za důležitou součást své badatelské a pedagogické práce na poli teologie považuje ekumenickou otevřenost.

Oblasti vzděláníEditovat

 • Teologie:
  • bakalářský obor Teologie
  • navazující magisterské obory Teologie, Teologie služby
  • magisterský obor Teologie
  • doktorský obor Teologie.
 • Sociální práce:
  • bakalářský obor Sociální a charitativní práce
  • navazující magisterský obor Etika v sociální práci
  • doktorský obor Charitativní práce
 • Filosofie a religionistika:
  • bakalářský obor Filosofie
  • bakalářský obor Religionistika
  • navazující magisterský obor Filosofie
  • doktorský obor Filosofie
 • Učitelství a vychovatelství:
  • bakalářský obor Pedagogika volného času
  • navazující magisterské obory Pedagogika volného času, Učitelství náboženství a etiky

Fakulta dále působí v oblasti celoživotního vzdělávání, včetně tzv. univerzity třetího věku.

Seznam děkanů teologické fakultyEditovat

Vedení fakultyEditovat

 • doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. – děkan
 • doc. Michal Opatrný, Dr.theol. – proděkan pro vědu a rozvoj
 • doc. Th.Lic. Adam Mackerle, Th.D. – proděkan studijní a pedagogickou činnost
 • dr. Daniel D. Novotný, Ph.D – proděkan zahraniční vztahy

Časopisy vydávané fakultouEditovat

 • Studia theologica - vydáváno spolu s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP v Olomouci, Katolickou teologickou fakultou UK v Praze a Teologickou fakultou Trnavské univerzity.
 • Studia Neoaristotelica: A Journal of Analytical Scholasticism - odborný časopis vydávaný v německém nakladatelství Editiones scholasticae, onlinově distribuovaný americkou Philosophy Documentation Center
 • Caritas et veritas - internetový časopis pro vztah křesťasntví a humanitních a sociálních oborů.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Biskupství českobudějovické: Českobudějovická diecéze zřizuje mezinárodní misijní kněžský seminář (dostupné online)

Externí odkazyEditovat