Třetí palatalizace

Třetí palatalizace byla fonetická změna slovanských jazyků. Spočívá v přechodu velárních souhlásek k, g a x na c', dz' a s' v jihoslovanských a východoslovanských jazycích a na c', dz' a š' v jazycích západoslovanských. Později se ve všech slovanských jazycích, kromě polštiny, polabštiny a staroslověnštiny, afrikátní souhláska dz' zjednodušila na z'. Třetí palatalizaci odhalil polský a ruský vědec Jan Baudouin de Courtenay.

Externí odkazyEditovat