Studentská komora Rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol (zkráceně SK RVŠ) je národní reprezentací studentek a studentů vysokých škol a součástí Rady vysokých škol.

Studentská komora Rady vysokých škol
Logo Studentské komory Rady vysokých škol
Logo Studentské komory Rady vysokých škol
Lídr Michal Zima (od 2018)
Mateřská organizace Rada vysokých škol
Oficiální web www.skrvs.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PosláníEditovat

Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.[1]

StrukturaEditovat

Zástupci vysokých škol jsou delegováni akademickými senáty nebo obdobnými orgány v případě soukromých vysokých škol.

V čele komory stojí předseda, který je zároveň kandidátem na místopředsedu Rady vysokých škol.[2]

Ve funkci předsedy SK RVŠ a zároveň místopředsedy RVŠ od června 2019 působí Giancarlo Lamberti, delegát Vysoké školy obchodní v Praze. Místopředsedou pro zahraniční záležitosti je Christopher J. Downs z Anglo-americké vysoké školy.

ČinnostEditovat

Komora se schází několikrát do roka dle předem stanovených termínů. Celkovou agendou se zabývá plénum, které se pak dělí do komisí, sekcí a pracovních skupin. Dílčí části pléna připravují podklady a návrhy usnesení pro plenární zasedání. V rámci usnesení se Studentská komora Rady vysokých škol vyjadřuje k aktuálnímu dění v oblasti vysokých škol, zejména k situacím, které mohou nepříznivě zasáhnout situaci studentů VŠ (např. novelizace zákona, problémy v rámci akreditace,...).

Důležitou myšlenkou SK RVŠ je také sdílení zkušeností z jednotlivých vysokých škol a posilování vztahů studentských akademických senátorů. Za tímto účelem pořádá SK RVŠ pravidelné konference a workshopy pro studentské akademické senátory. Největší akcí, kterou SK RVŠ v roce 2017 pořádala, byl Studentský Konvent.

SK RVŠ pravidelně pořádá vzpomínkové akce během 17. listopadu - zejména v Žitné ulici v Praze.

Delegáti SK RVŠ mají, mimo jiné, možnost spolupracovat s akreditační komisí, přičemž zástupci komory se pravidelně účastní hodnocení škol spolu se členy Akreditační komise.

Studentská komora se rovněž i aktivně zastává studentů v případě ohrožení jejich studentských práv a podporuje i další aktivity zlepšující studium a postavení studentů. V minulosti se například zasadila o zvýšení příspěvků pro doktorandy (2017) a zrušení povinnosti platit zdravotní pojištění pro nepracující studenty doktorských studií.

Komise, sekce a pracovní skupinyEditovat

Ve stálém zasedání (2018-2020) fungují ve Studentské komoře Rady vysokých škol tyto komise a pracovní skupiny:

Předsedkyně a předseda komisí tvoří spolu s předsedou a místopředsedy členy předsednictva SK RVŠ.

 • Pracovní skupina pro PR (PRASK PR)
 • Pracovní skupina Zahraniční záležitosti (PRASK ZZ)
 • Pracovní skupina pro kvalitu v terciárním vzdělávání (PRASK Q)

Pracovní skupiny jsou uskupení spíše neformálního charakteru, v jejichž čele stojí koordinátor.

Ve stálém zasedání (2015-2017) fungovaly ve Studentské komoře Rady vysokých škol tyto komise, sekce a pracovní skupiny:[3]

 • Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ)
 • Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS)
 • Komise pro doktorské studium (KDS)
 • Legislativní komise (LK)
 • Sekce soukromých vysokých škol (SSVŠ) - tato sekce má výsadu, že může hlasovat o některých usneseních komory odděleně od zbytku pléna

Předsedové komisí a předseda Sekce soukromých vysokých škol tvořili spolu s předsedou a místopředsedy členy předsednictva SK RVŠ.

 • Pracovní skupiny pro organizaci Ceny Jana Opletala 2015 (PRASK CJO 2015)
 • Pracovní skupina pro PR (PRASK PR)
 • Pracovní skupina Zahraniční záležitosti (PRASK ZZ)

HistorieEditovat

Roku 1990 byla založena Rada vysokých škol (RVŠ). Od roku 1991 mohou být studenti členy RVŠ, ale pouze jako delegáti jednotlivých vysokých škol. Studentská komora byla založena v roce 1992, ovšem její členové nebyli členové RVŠ, až od roku 1995 jsou členové Komory plnoprávnými členy Rady.

Cena Jana OpletalaEditovat

Studentská komora Rady vysokých škol od roku 2004 udílí Cenu Jana Opletala. Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v uplynulém období.[4] V současnosti se Cena uděluje jednou za dva roky.

Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat členové SK RVŠ, akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou akademického senátu, rektor vysoké školy nebo děkan fakulty, skupina alespoň 5 studentů vysoké školy, právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů.

O udělení Ceny rozhoduje Výbor složený ze studentských i akademických zástupců vylosovaných škol, zvolených delegátu SK RVŠ, třech významných osobností zastupujících české vysokoškolské prostředí a v neposlední řadě předsedy Výboru, předchozího laureáta Ceny.

Laureáti Ceny Jana Opletala:

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat