Strojírenský zkušební ústav

český státní podnik

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je česká firma zabývající se zkušebnictvím, inspekcemi, certifikacemi a školeními. Má formu státního podniku, jeho zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, a sídlí v Medlánkách v Brně. Jeho odštěpný závod se nachází v Jablonci nad Nisou a formou přímého zastoupení či prostřednictvím blízkých partnerů působí také v řadě zemí celého světa. Podnik byl založen v roce 1965 československým ministerstvem všeobecného strojírenství.

Strojírenský zkušební ústav
Základní údaje
Právní formastátní podnik
Datum založení1. ledna 1965
Adresa sídlaHudcova 424/56b, Brno, 621 00, Česko
Souřadnice sídla
Identifikátory
Oficiální webwww.szutest.cz
IČO00001490
Některá data mohou pocházet z datové položky.

SZÚ je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody se působnost podniku pohybuje v oblastech zkušebních laboratoří, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a osob, firma působí jako inspekční orgán, kalibrační laboratoř a pořádá vzdělávací programy a školení.

SZÚ je akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) pro plynové a vodovodní armatury a plynové spotřebiče, akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky a zkušební laboratoří registrovanou v EHPA (European Heat Pump Association) pro tepelná čerpadla. SZÚ je také akreditovanou laboratoří v certifikačním systému MCS (Microgeneration Certification Scheme), dále je také uznanou laboratoří pro zkoušky v rámci korejských certifikačních značek KCs a S-mark (Safety Certification Scheme).

Historie SZÚ Editovat

Historie vzniku SZÚ sahá až do konce 19. století. V roce 1898 byl v Jablonci nad Nisou a později také v Brně v roce 1919 zřízen Zemský ústav pro zvelebování živnosti při obchodní a živnostenské komoře. Od roku 1950 byl podnik součástí závodu Kovotechna a až v roce 1965 se vyčlenil samostatný podnik Strojírenský zkušební ústav.

V roce 1997 získal podnik autorizaci pro specifické oblasti zkoušek a certifikací, konkrétně v rámci České republiky jako Autorizovaná osoba 202, a o několik let později, v roce 2002, také notifikaci pro oblast Evropského společenství jako Notifikovaná osoba 1015. 

Světová působnost Editovat

SZÚ začal působit i na Slovensku, když v roce 2012 založil svoji pobočku v Nitře, která se zaměřuje zejména na inspekce technických zařízení.

SZÚ spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o spolupráci s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.
Kromě domácího trhu SZÚ rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit či zprostředkovat dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trhy Evropské unie, států EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) a pro export do celé řady zemí.

Členství v profesních svazech, sdruženích a mezinárodních organizacích Editovat

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Asociace pro využití tepelných čerpadel
Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
Cech topenářů a instalatérů ČR
Český plynárenský svaz
Regionální hospodářská komora Brno
Okresní hospodářská komora Jablonec nad Nisou
Svaz zkušeben pro výstavbu
Česká peleta
Technický dozorčí spolek
Unie výtahového průmyslu České republiky
European Heat Pump Association
International Confederation of Inspection and Certification Organizations

Rozsah činností Editovat

Notifikace Editovat

rozsah notifikací/oznámení je dostupný v databázi NANDO pro směrnice:

 • 2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Jednoduché tlakové nádoby. (SPVD)
 • 89/686/EEC Osobní ochranné prostředky (PPE)
 • 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Spotřebiče plynných paliv (GAD)
 • 92/42/EEC Účinnost teplovodních kotlů (BED)
 • 95/16/EC Výtahy (Lift)
 • 97/23/EC Tlaková zařízení (Press)
 • 2000/14/EC Emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (NED)
 • 2000/9/EC Lanové dráhy pro dopravu osob (CAB)
 • 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (LVD)
 • Nařízení (EU) č. 305/2011 – Stavební výrobky (CPR)
 • 2004/108/EC Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • 2006/42/EC Stroje (MD)
 • 2009/48/EC Hračky (TOY)
 • 2010/35/EU Přepravitelná tlaková zařízení (TPE)

Autorizace Editovat

rozsah autorizací/oznámení je dostupný na stránkách oznamovatele - ÚNMZ (podrobně), respektive v databázi Autorizovaných osob jmenovaných ÚNMZ k provedení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky podle:

 • Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
 • Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
 • Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
 • Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
 • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
 • Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
 • Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
 • Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
 • Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané výrobky
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
 • Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
 • zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Zkušebnictví - akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1 Editovat

 • tepelná zařízení
  • kotle na tuhá, kapalná a plynná paliva
  • hořáky na tuhá, kapalná a plynná paliva
  • plynové spotřebiče (topidla, sporáky atd.)
  • průtokové ohřívače vody
  • zásobníkové ohřívače vody, akumulační nádrže
  • otopná tělesa a konvektory
  • krbové vložky, krby, kamna, sporáky
  • tepelná čerpadla a odvlhčovače
  • klimatizační zařízení a vzduchotechnika
  • infrazářiče
  • čistírny a čerpací stanice odpadních vod
  • zařízení na úpravu vody
  • ekodesign
 • mechanická zařízení
 • elektrická zařízení
 • spotřební zboží
  • nábytek
  • sportovní potřeby a zařízení
  • výrobky pro péči o dítě
 • chemická laboratoř
 • zdravotnické prostředky

Kalibrace - akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2280 Editovat

pro veličiny:

Certifikace Editovat

 • systémy managementu - akreditovaný certifikační orgán pro systémy managementu č. 3007
 • produkty - akreditovaný certifikační orgán certifikující produkty č. 3040
 • osoby - akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3088
 • zahraniční trhy

Inspekce - akreditovaný inspekční orgán č. 4088 Editovat

 • tlaková zařízení
 • elektrická zařízení
 • plynová zařízení
 • technologické celky
 • výtahy
 • vleky a lanovky
 • prostředky lidové zábavy
 • jaderná zařízení

Školení Editovat

 • obsluha zařízení
 • revizní technik
 • servisní technik
 • pracovník BOZP
 • interní auditor
 • manager kvality

Členství v TNK Editovat

SZÚ je členem několika technických normalizačních komisí.

 • TNK 3 Osobní ochranné prostředky
 • TNK 9 Spojovací součást
 • TNK 22 Bezpečnost elektrických zařízení
 • TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva
 • TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí
 • TNK 49 Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti
 • TNK 50 Armatury
 • TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu
 • TNK 64 Mechanické zkoušky kovů
 • TNK 75 Vzduchotechnická zařízení
 • TNK 77 Průmyslové palivové pece
 • TNK 78 Obaly a balení
 • TNK 81 Zdravotnické prostředky
 • TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění
 • TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu
 • TNK 93 Ústřední vytápění a ohřev užitkové vody
 • TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství
 • TNK 101 Kotle – vyhrazená tlaková zařízení
 • TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů
 • TNK 111 Obráběcí stroje
 • TNK 112 Chladicí technika
 • TNK 115 Kontejnery, výměnné nástavby a palety
 • TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení
 • TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany
 • TNK 137 Výrobky pro děti
 • TNK 138 Tuhá biopaliva a tuhá alternativní paliva
 • TNK 150 Nábytek

Normalizační činnost Editovat

Centrum technické normalizace v SZÚ Brno (dále CTN) bylo zřízeno na základě Rámcové smlouvy mezi Úřadem pro technickou normalizace, metrologii a státní zkušebnictví a SZÚ uzavřené dne 6.2.2009 na dobu neurčitou s tímto rozsahem působnosti:

 • CEN/TC 48 Ohřívače vody na plynná paliva pro domácnost
 • CEN/TC 49 Spotřebiče k vaření na plynná paliva
 • CEN/TC 57 Kotle pro ústřední vytápění
 • CEN/TC 58 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
 • CEN/TC 62 Lokální spotřebiče k vytápění na plynná paliva
 • CEN/TC 106 Spotřebiče plynných paliv pro podniky veřejného stravování
 • CEN/TC 109 Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva
 • CEN/TC 131 Plynové hořáky s ventilátory
 • CEN/TC 179 Ohřívače vzduchu na plynná paliva
 • CEN/TC 180 Závěsné tmavé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností
 • CEN/TC 181 Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny
 • CEN/TC 238 Zkušební plyny, zkušební přetlaky a kategorie spotřebičů
 • CEN/TC 281 Spotřebiče, pevná paliva, zapalovače pro rožně
 • CEN/TC 295 Spotřebiče na pevná paliva pro obytné domy
 • CEN/TC 299 Sorpční spotřebiče plynných paliv a spotřebiče plynných paliv k praní a vysoušení pro domácnost
 • ISO/TC 11 Kotle a tlakové nádoby.

Do působnosti CTN spadá účast celkem v 15 komisích CEN a 1 komisi ISO.

Externí odkazy Editovat