Střední období mínojské kultury

Za tzv. střední období mínojské kultury je považována kultura obyvatel ostrova Kréta od počátku 2.tisíciletí př.Kr. do roku 1750 př.Kr.

Období palácůEditovat

V tomto období se začaly budovat první paláce, a to při severním pobřeží v Knóssu a v Mallii a na jihu ve Faistu. Palác sloužil nejen jako sídlo vládce a jeho administrativy, ale byl také centrem hospodářským. Řídily se odtud obchodní styky. Zásoby zemědělských plodin a z nich vyrobených produktů, především vína, olivových olejů a obilí, byly uskladňovány ve skladištích paláce. Veškerá řemeslná výroba byla centralizována do paláce a jeho blízkého okolí. V období střední mínojské kultury se paláce nacházely i na Předním východě. Ty krétské se od nich odlišují tím, že neměly žádné opevnění.

EvidenceEditovat

Veškeré palácové hospodaření bylo řádně evidováno obrázkovým (piktografickým) písmem, které se na Krétě začíná objevovat již na počátku 3. tisíciletí př. n. l. a používáno bylo až do poloviny 17. století př. n. l. Můžeme se s ním setkat na pečetidlech, hliněných tabulkách a střepech. Písemných památek je však nedostatečné množství, tudíž se nepodařilo písmo rozluštit.

Lineární písmo AEditovat

Patrně od roku 1900 pr.Kr. začali písaři písmo zjednodušovat. Nový typ je označován za lineární písmo A. To mělo slabičný charakter. Vzhledem k nedostatku písemných památek se podařilo rozluštit pouze několik znaků.

KatastrofaEditovat

Okolo roku 1750 př.Kr. došlo na ostrově k neznámé katastrofě, nejčastěji považované za zemětřesení, která paláce zničila. Brzy poté došlo k jejich opravám, přebudováním a rozšířením. Rok 1750 př.Kr. je často považován za konec středního období mínojské kultury.

Palác v KnóssuEditovat

Palác v Knóssu, jakožto největší mínojský palác, byl ohromným komplexem sestávajícím z mnoha budov. Na ploše 20 000 čtverečních metrů zde žilo přes 30 000 lidí. Knóssos se stal centrem mínojské civilizace, střediskem obchodu, náboženství a politiky. Uvnitř se nacházelo několik královských apartmá, každé opatřené svou vlastní koupelnou. Celý palác měl funkční kanalizační a vodovodní systém tvořený hliněnými trubkami. Zdi paláce zdobily fresky.

LiteraturaEditovat

  1. SVĚT POZNÁNÍ- nakladatelství Marshall Cavendish
  2. Dějiny Řecka- nakladatelství Lidové noviny
  3. 8000 zajímavostí- nakladatelství FRAGMENT