Středisko cenných papírů

bývalá státní instituce vytvořená na základě zákona 591/1992 Sb. o cenných papírech

Středisko cenných papírů (SCP) byla státní instituce vytvořená na základě zákona 591/1992 Sb. o cenných papírech [1]. Jejím účelem bylo vést evidenci zaknihovaných cenných papírů. Středisko cenných papírů tuto činnost vykonávala do roku 2010, kdy tuto činnost převzala společnost Centrální depozitář cenných papírů a.s..

Historie editovat

Středisko cenných papírů bylo vytvořeno v 90. letech jako příspěvková organizace ministerstva financí v souvislosti s potřebou zajistit obnovené fungování kapitálového trhu v Československu. V této době se díky kuponové privatizaci většina občanů Československa stala držiteli cenných papíru. Tyto cenné papíry byly vydány jako zaknihované (neměli tištěnou podobu) a Středisko cenných papírů byla instituce, která zajišťovala evidenci držitelů cenných papírů. Dále vedlo evidenci emitentů cenných papíru s údaji o jednotlivých cenných papírech, které tento emitent vydal.  Na majetkových účtech byly vedeny stavy počtu těchto cenných papírů. Účty byly zřízeny všem občanům Československa, kteří akcie získali v kuponové privatizaci. Následně byly v evidenci zaznamenávány změny vlastnictví těchto cenných papírů. Změny byly možné obchodováním na Burze cenných papírů nebo RM-systému nebo přímým převodem mezi majiteli v Středisku cenných papírů. Středisko cenných papírů rozesílalo výpisy jednotlivým majitelům cenných papírů v případě změny na jejich účtu. Na začátku roku 1994 obdrželi majitelé cenných papírů výpis s výsledným stavem po 1. vlně kuponové privatizace a na počátkem roku 1996 stav počtu cenných papírů po 2.vlně kuponové privatizace.

Prvním ředitelem Střediska cenných papírů byl Jaroslav Lizner, který byl zároveň i šéfem Centra kuponové privatizace.  V 1.11. 1994 byl zadržen a v roce 1996 odsouzen za braní úplatku a zneužití úřední pravomoci k trestu odnětí svobody ve výši 6 let.

Činnost Střediska cenných papírů byla ukončena 2.7.2010. Od 7.7.2010 tuto evidenci zajišťuje společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s..[2] SCP oficiálně zaniklo 31.12.2011 a jeho právní nástupcem se stalo Ministerstvo financí ČR.

Reference editovat

  1. Zákon č. 591/1992 Sb., Zákon o cenných papírech, § 55. [cit. 2020-04-07]. Dostupné online.
  2. Středisko cenných papírů končí. Drobní investoři se o své akcie bát nemusí.. Peníze.cz [online]. [cit. 2020-04-07]. Dostupné online.