Státní znak Etiopie

státní symbol afrického státu

Státní znak Etiopie je tvořen modrým, kruhovým polem se zlatým pentagramem (pečetí krále Šalamouna, hrotem vzhůru. Mezi hroty je pět žlutých paprsků, v podobě malých lichoběžníků.[1]

Etiopský státní znak
Informace
Subjekty oprávněné užívat znakEtiopieEtiopie Etiopie
Přijato6. února 1996

Modrá barva symbolizuje mír, přímé linie hvězdy jsou znakem rovnosti národů, národností a náboženství. Samotná hvězda je symbolem jednoty lidu Etiopie a svobodné vůle národů a národností, paprsky symbolizují radostné vyhlídky.[1]

HistorieEditovat

Již počátkem našeho letopočtu byla na severovýchodě dnešní Etiopie (dříve Habeš) založena Aksumská říše. Království odolalo pokusům o dobytí Araby (v 8.–12. století) i Portugalci (v 15.–16. století). V 19. století byla Etiopie jediným státem, který v 19. století uhájil svou samostatnost, ba i rozšířila své území. Nezávislost uhájila i po etiopsko-italské válce, v roce 1889 byla pouze Itálii postoupena Eritrea. První etiopský státní znak se začal užívat asi od roku 1890. Jednalo se o vyobrazení lva s císařskou korunou na hlavě, tzv. Lva z Judeje, prastarý symbol judaistických kmenů a etiopských císařů, držící žerď ve tvaru kříže, na které je červeno-žluto-zelená stuha. Znak se užíval zřejmě do roku 1932.[1]

3. října 1935 byla Etiopie napadena Itálií a v roce 1936 byla začleněna do kolonie Italská východní Afrika. V roce 1941 jednotky etiopské armády císaře Haile Selassie I., zformované v Súdánu, spolu s britskými jednotkami, osvobodily území Etiopie a bylo obnoveno Etiopské císařství. Státní znak byl tvořen zlatým, císařským trůnem nad schody, pokryté kobercem v národních barvách. Po stranách byl trůn střežen dvěma anděly s meči v rukách. Andělé měli zlatý oděv se zelenou suknicí a na prsou červený kříž. Na schodech seděli dva hnědí lvi, před nimi hnědý lev z Judeje. Nad trůnem byla stříbrná, otevřená kniha. Celý výjev byl položen na stříbrné roucho, splývající z pod zlaté, císařské koruny, s červeným rubem a zlatými třásněmi, svázané nahoře na dvou místech zlatými šňůrami. Za rouchem byly dvě zelené ratolesti.[1]

V září 1974 byl císař Haile Selassie svržen. Znak se změnil na hnědého lva z Judeje s praporem v národních barvách, nyní však bez císařské koruny a žerď byla nově tvořena žlutým oštěpem. V lednu 1975 bylo zrušeno císařství a vyhlášena Socialistická Etiopie. Z vlajky byl lev odstraněn, ale až do září 1975 byl emblém stále užíván jako státní znak.[1]

12. září 1975 byl vládním dekretem Prozatímního vojenského správního výboru zaveden nový státní znak. Tvořen byl modrým, kruhovým polem a na něm položeným červeným, ozubeným kolem se čtrnácti zuby a žlutým sluncem, se stejným počtem paprsků mezi zuby, vyzařujícími až k okraji modrého pole. Uprostřed byl hnědý pluh (rádlo), na němž byl zavěšen hnědý odstředivý prak z provazu. Kolem modrého pole byly obtočeny dvě zelené olivové větvičky a dvě stébla prosa, které byly v dolní části spojeny zlatým, kruhovým štítem, za nímž byly zkřížené (zlaté) kopí a meč a na něm (opět zlatý) kráčející etiopský lev. V horní části byl amharský nápis (česky Prozatímní vojenská vláda Socialistické Etiopie). Na obrázku nápis chybí. Podle tehdejšího výkladu symbolizovalo ozubené kolo a pluh jednotu dělníků a rolníků, slunce revoluci a šťastnou budoucnost lidu a štít, meč a kopí symbolizovaly odhodlání lidu hájit vymoženosti revoluce. 14 zubů a paprsků odkazovalo na počet provincií.[1]

V roce 1977 se po vojenském převratu ujala moci marxistická vláda Mengistu Haile Mariama. Znak zůstal zachován. 11. září 1987 byla vyhlášena Etiopská lidově demokratická republika a Mariam byl zvolen etiopským prezidentem. Nový znak byl zaveden vyhláškou č. 4/1987, platnou od 13. září 1987. Tvořil jej opět modrý kruhový štít, na kterém bylo 39 žlutých slunečních paprsků, vycházející z červeného disku se žlutou, pěticípou hvězdou, umístěného v horní části štítu. V dolní části štítu bylo modré ozubené kolo s červeným okrajem a hnědým středem s loukotěmi. Spodní část znaku zakrývala červená stuha, na které ležela lví hlava v přirozených barvách. Nad ozubené kolo vystupoval hnědý vrcholek aksúmského obelisku a zkřížené hnědé kopí se samopalem. Po stranách štítu byly zelené palmové a olivovníkové větvičky s červenými plody. Nad štítem byl černý amharský nápis (česky Etiopská lidově demokratická republika). Modrá barva štítu symbolizovala mír, paprsky lidovou správu, hvězda boj dělnické třídy za vzkvétající společnost a červený disk práci, obětování a hrdinství. Ozubené kolo bylo symbolem průmyslu a obelisk připomínal etiopskou historii. Červená stuha symbolizovala jednotu lidu, lev sílu, hrdinství a nezranitelnost etiopského lidu. Větvičky byly symbolem míru a vítězství.[1]

28. května 1991 převzala moc v zemi Etiopská lidová revoluční demokratická fronta, prezident Mariam uprchl do Zimbabwe a skončila platnost státního znaku. Nový byl zaveden v květnu 1992 a tvořil jej světle zelený, kulatý štít s bílou holubicí v horní části, držící v pařátech bílou váhu spravedlnosti. V dolní části štítu byl bílý most (symbolizující spolupráci lidu) a orámován byl v dolní části černým ozubeným kolem se šesti zuby a v horní části zelenými obilnými klasy. Nad štítem byl černý, amharský opis a pod ním stejný opis v angličtině TRANSITIONAL GOVERNMENT OF ETHIOPIA (česky Přechodná vláda Etiopie).[1]

8. prosince 1994 byla země přijetím nové ústavy přejmenována na Federativní demokratickou republiku Etiopie a článkem č. 3 uveden popis nového státního znaku, který byl upřesněn v proklamaci č. 16/1996 přijatou 6. února 1996.[1] V různých zdrojích je etiopský znak (a tím i vlajky, které je součástí) zobrazen se světlejším odstínem modré barvy.[2] Světlejší barva byla zřejmě užívána mezi lety 1994–1996.

Další použití znakuEditovat

Etiopský státní znak je vyobrazen na etiopské vlajce.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c d e f g h i http://vexilologie.cz/vexilolo/noxx.php?n=08 Zpravodaj Vexilolog č. 8, duben 2003
  2. http://www.crwflags.com/fotw/flags/et.html Etiopská vlajka na Flags Of The World

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat