Otevřít hlavní menu

Státní smutek je vyhlašován při příležitosti úmrtí nějaké pro stát významné osobnosti nebo k uctění obětí velké tragédie. O jeho vyhlášení rozhoduje obvykle hlava státu nebo vláda.

Dříve se vyhlašoval tzv. zemský smutek nebo dvorní smutek, pokud zemřel panovník, případně při úmrtí nějaké výjimečné osobnosti. Bývala zrušena všechna divadelní představení a jiné zábavy, vlajky vlály na půl žerdi, kostelní zvony zvonily a státní úředníci a důstojníci nosili černé pásky.[1]

V České republice není státní smutek nijak zvláště právně regulován a lze jen dovodit, že o jeho vyhlášení rozhoduje vláda.[2] Přesně stanoveno je pak pouze to, že státní vlajky jsou v jeho den spuštěny na půl žerdi.[3] Doposud pak vláda vyhlásila jednodenní státní smutek na 14. září 2001 k uctění obětí 11. září 2001[4]. Havárie Tu-154 u Smolenska na dny 17.–18. dubna 2010[5] a třídenní na dny 21.–23. prosince 2011 k uctění památky Václava Havla.[6][7]

ReferenceEditovat

  1. Smutek. In Ottův slovník naučný. Praha, J. Otto, 1905, svazek 23, s. 542.
  2. § 7 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky (dále jen „zákon o užívání státních symbolů České republiky“)
  3. § 9 písm. h) zákona o užívání státních symbolů České republiky
  4. Usnesení vlády České republiky ze dne 13. září 2001, č. 916
  5. [[1]]
  6. Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2011, č. 947
  7. Tisková zpráva vlády České republiky ze dne 19. prosince 2011