Otevřít hlavní menu
Mapa Balkánu z roku 1891. Hranice Bosny a Hercegoviny v rámci tehdejšího Rakousko-Uherska již kopírují dnešní stav

Státní hranice Bosny a Hercegoviny obklopují až na malý pás u Neumu, kde má země koridor k moři, celé její území. Celkem jsou hranice země dlouhé 1459 km.

Bosna a Hercegovina hraničí s těmito státy:

Bosenskohercegovinské hranice kopírují hranice jednotlivých republik zaniklé SFRJ. Vedou hornatými oblastmi, nížinami, většinou však (sever a východ) podle řek (Sáva a Drina). Kolem hranic neexistovalo nikdy hraniční pásmo, jako u jiných socialistických zemí v minulosti, ba spíše zde docházelo k spolupráci (mnohá města jsou rozdělena na bosenskou a chorvatskou část). V oblasti okolo Neumu dělí bosenské území to chorvatské na dvě části; odbavení vozidel je zde proto zrychleno, aby nedocházelo v případě tranzitu (který zde má dominantní význam, neboť většina lidí cestuje mezi oběma polovinami chorvatského státu) k četným kolonám a zdržením.

HistorieEditovat

Současné hranice Bosny a Hercegoviny existovaly během konce 19. a celého 20. století, kdy nejdříve byly hranicemi bosenského protektorátu v rámci Rakousko-Uherska, později pak svazové republiky SFRJ (mezitím samozřejmě v období zřízení bánovin roku 1929 byly ignorovány zcela). Jednalo se až do vyhlášení nezávislosti republiky v roce 1992 však vždy o hranice vnitrostátní.