Srostlice

rozcestník

Pojem srostlice vyjadřuje srůst dvou různých objektů, tedy, něco je fakticky nebo zdánlivě vzájemně neoddělitelně propojeno, existují i další významy tohoto slova:

v mineralogii
v biologii
v lékařství
ve fotografii
  • nežádoucí situace, kdy se dva objekty zobrazené na fotografii vzájemně překrývají