Srdcovka (část výhybky)

Srdcovka je část výhybky, kde se křižují kolejnicové pásy hlavní a vedlejší větve výhybky. Srdcovka tedy umožňuje křížení dvou pojížděných hran v jedné úrovni, takže kola kolejových vozidel mohou bezpečně projet touto částí výhybky a sledovat směr své jízdy.

Srdcovka s litým středem.

Rozdělení srdcovek podle funkce editovat

 • jednoduchá srdcovka – skládá se z jednoho srdcovkového klínu a dvou křídlových kolejnic; jedná se o nejběžnější typ srdcovek, který nalezneme téměř u všech výhybkových konstrukcí
 • dvojitá srdcovka – skládá se ze dvou srdcovkových klínů, kolenové kolejnice a přídržnice; používají se u křižovatkových výhybek, kolejových křižovatek a středech dvojitých kolejových spojek
 • trojitá srdcovka – skládá se ze tří klínů a tří křídlových kolejnic; jedná se o značně složitou konstrukci, která se vyskytuje velice zřídka

Rozdělení srdcovek podle konstrukčního uspořádání editovat

 • montovaná srdcovka z válcovaných profilů
 • montovaná srdcovka s litými klíny
 • montovaná srdcovka s litým středem (tzv. americká)
 • celolitá srdcovka
 • srdcovka s pohyblivými částmi

Srdcovky s pohyblivými částmi editovat

Výhodou této konstrukce je vytvoření nepřerušené jízdní plochy pro kolo vozidla, neboť kolo nemusí překonávat žlábek nutný pro průjezd okolku ve druhém směru. To umožňuje klidnější jízdu vozidla přes výhybku a snižuje dynamické účinky nerovnosti na vozidlo i výhybku. Výhybky s pohyblivými částmi také nevyžadují použití přídržnic. Na druhou stranu však tyto výhybky mají složitější konstrukci, jsou tedy i dražší a náročnější na údržbu. Z uvedených důvodů jsou tyto výhybky vhodné zejména pro tratě s vysokými rychlostmi nebo s vysokým provozním zatížením.

Z konstrukčního hlediska lze pohyblivé srdcovky rozdělit na:

 • srdcovky nahrazené otočnou kolejnicí (je použita např. na výhybkách ozubnicové trati Štrba – Štrbské Pleso)
 • srdcovky s pohyblivými křídlovými kolejnicemi (jedna výhybka tohoto typu byla pokusně instalována ve stanici Pardubice hlavní nádraží)
 • srdcovky s pohyblivými hroty nebo klínem (pohyblivé hroty jsou používány u křižovatkových výhybek s úhlem odbočení o poměru 1:11, např. ve stanici Praha-Libeň)
 • srdcovky s pohyblivými vložkami

Galerie editovat

Stísněné poměry tramvajových křižovatek vedou k použití srdcovek různých tvarů a typů. Snímky z rekonstrukce Palackého náměstí v Praze – léto 2007.

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • Vlasák, J. a kol.: Výhybky a výhybková spojení, Nadas, Praha, 1983

Externí odkazy editovat