Srbská královská rodina

Srbskou královskou rodinu tvoří potomci královské dynastie Karađorđevićů (srbsky Карађорђевићи), jejímž hlavním současným představitelem je korunní princ Alexandr II..

Znak Srbského království

Činnost editovat

Od roku 2001 rodina opět trvale žije v královském paláci DedinjeBělehradě. Alexandr, jako jediný syn posledního krále Petra II., který nikdy neabdikoval a jako poslední legitimní dědic Jugoslávského království, si činí nároky na následnictví srbského trůnu v případě restaurace monarchie. Ještě před pádem prezidenta Slobodana Miloševiće osobním jednáním sjednotil parlamentní opozici na několika hlavních kongresech. V paláci pravidelně přijímá představitele duchovenstva a usiluje o dodržování lidských práv a demokracie v zemi.

Jeho druhou manželkou je korunní princezna Kateřina. Srbská královská rodina se výrazně podílí na humanitárních pracích v Srbsku. Princezna Kateřina založila vlastní humanitární nadaci, korunní princ Alexandr je šéfem Nadace pro podporu kultury a vzdělání, jejichž aktivity zahrnují studentská stipendia, letní tábory pro děti, atp. Činnost Karađorđevićů je významná také na poli národních sportovních aktivit.

Srbsko a Jugoslávie editovat

Rodina Karadjordjevićů byla nejprve panovnickou dynastií v Srbsku, poté také vládnoucí dynastií Srbů, Chorvatů a Slovinců a nakonec panovnickou dynastií Jugoslávie. Podle svého posledního panování byli nazýváni jugoslávskou panovnickou dynastií.

Korunní princ Alexandr II. se narodil v Londýně, ovšem na území, jež bylo dočasně uznané vládou Spojeného království jako součást suverénní jugoslávské koruny a při té příležitosti bylo veřejně prohlášeno, že korunní princ se narodil na rodné půdě státu, ve kterém by mohl v budoucnu eventuálně panovat.

V roce 2006 se Jugoslávie geopoliticky dezintegrovala a Srbsko se opět stalo samostatným národním státem, na který přešla práva a povinnosti někdejšího jugoslávského státu. Korunní princ Alexandr II., dříve "jugoslávský", nyní vztahuje svůj nárok na trůn samostatného Srbska, coby nejstarší patrilineární vnuk posledního srbského krále, v době před začleněním státu do Jugoslávie. Proti jeho užívání titulu korunní princ srbský, byla vznesena námitka, neboť se narodil jako korunní princ jugoslávský a tohoto titulu užíval do doby odvolání monarchie, zatímco současný srbský stát je republikou. Přesto však, jak je obvyklé u někdejších dynastií, je Alexandrův nárok uznáván se souhlasem jeho příbuzných, panujících evropských monarchů a sympatizanty.

Externí odkazy editovat