Patrilinearita (z lat. pater, otec, a linea, rodová linie) je takové uspořádání společnosti, kde se osobní atributy, privilegia a majetek dědí v otcovské (agnátské) linii. Je to nejrozšířenější typ příbuzenského systému a v rozvinutějších společnostech se jiný nevyskytuje. Představuje radikální vymanění z biologických vazeb dítěte s matkou a převládnutí vazby kulturní - sňatku jako smlouvy. Patrilinearita proto patrně souvisí s monogamií a dítě se do společnosti nerodí, nýbrž je do ní teprve po porodu přijato otcem.

Výrazně patrilineární (a navíc patriarchální) byly zemědělské i městské společnosti starověku, kde se zpočátku dědilo výhradně v přímé linii otce. Patrilineární byly společnosti středověké a patrilineární jsou i naše současné společnosti, i když dědictví a tudíž ani tyto vztahy v nich nehrají tak významnou roli; přesto se dosud příjmení zpravidla dědí po otci.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • R. Benedictová, Vzorce kultury. Praha 2000
  • C. Lévi-Srauss, Les structures élémentaires de la parenté. Paris.
  • I. Možný, Sociologie rodiny. Praha 2002
  • R. F. Murphy, Úvod do sociální a kulturní antropologie. Praha 1999

Související články editovat

Externí odkazy editovat