Patrilokalita (z lat. pater, otec, a localis, místní) je takové uspořádání tradiční společnosti, kde se žena po svatbě stěhuje za rodinou muže, k jeho otci. Předností tohoto nejčastějšího uspořádání tradičních zemědělských společností je to, že všichni muži ve vesnici jsou mezi sebou příbuzní. Patrilokalita možná souvisí se způsobem obživy: vyskytuje se hlavně tam, kde se pole obdělávají pluhem.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • R. Benedictová, Vzorce kultury. Praha 2000
  • C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté. Paris
  • R. F. Murphy, Úvod do sociální a kulturní antropologie. Praha 1999

Související články editovat