Karađorđevićové

srbská panovnická dynastie

Dynastie Karađorđevićů (srbsky Карађорђевићи, Karađorđevići, někdy Karadjordjevićové) nebo jen Karađorđevićové byla vládnoucí dynastií v Srbsku v letech 18061813, 18421858 a 19031918 a později v letech 19181941Království Srbů, Chorvatů a Slovinců resp. Království Jugoslávie. Za zakladatele dynastie je považován Karađorđe Petrović vůdce prvního srbského povstání proti Osmanské říši, který zemřel roku 1817. Po jeho smrti se dostala k moci v Srbsku dynastie Obrenović a od této doby vedla dynastie Karadjordjevićů krvavý boj o vládu s dynastií Obrenovićů. Až roku 1903 po vyvraždění královské rodiny se stali (opět vládci) králi Srbska. Dynastie trůn oficiálně ztratila roku 1946, když se komunistická strana dostala v Jugoslávii k moci, ale již od roku 1941 byla v exilu kvůli nacistické okupaci. Král Petr II. nikdy neabdikoval.[1][2]

Dynastie Karađorđevićů
Znak dynastie Karađorđevićů
ZeměSrbsko, Jugoslávie
Titulyjugoslávský král
srbský král
srbský kníže
ZakladatelKarađorđe Petrović
Rok založení1804
Konec vlády1946
Poslední vládcePetr II. Karađorđević
Současná hlavaAlexandr II. Karađorđević
Větve roduKarađorđević (hlavní linie)
Karageorgevich (vymřela roku 1920)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Srbská královská rodina
Srbská královská rodina
Jugoslávská královská rodina
Karađorđevićové

Rozšířená královská rodina


Princezna Linda


 • Princezna Maria Tatiana
 • Princezna Lavinia-Marie
 • Princ Karl Wladimir
  Princezna Brigitte
 • Princ Dimitri Ivan

Princezna Barbara

 • Princ Dimitri
 • Princ Michael
 • Princ Sergius
  Princezna Eleonora
 • Princezna Helene
 • Princ Dušan
  Princezna Valerie

Princezna Alžběta

Současnou hlavou dynastie je korunní princ Alexandr, syn krále Petra II.

Dynastie měla starší, ale nevládnoucí větev, která vymřela v roce 1920, když zemřel princ Alexis Karageorgevich.

Počátky dynastie editovat

Podrobnější informace naleznete v článcích Karađorđe Petrović a Dějiny Srbska.

Po celou dobu turecké nadvlády, která trvala od roku 1389, kdy proběhla nešťastná bitva na Kosově poli, přecházela mezi Srby legenda, že po čtyři sta letech přijde ten, kdo Turky vyžene. Byla to srbská legenda, ale jak se chýlila doba, Turky zneklidňovala stále více. Zřejmě cítili, jak pod jejím vlivem sílí odpor Srbů. A tak dokonce Srbům zabíjeli novorozené chlapce. Zakladatel dynastie Karađorđe se proto podle legendy narodil potajmu v dutém stromě a tím ho matka zachránila před jistou smrtí.[zdroj?] Přesné datum není známo, odvozuje se od toho, že se při narození tohoto muže zjevilo na obloze velké světlo. I proto ho později mnoho lidí považovalo za vyvoleného.[3]

První srbské povstání editovat

Podrobnější informace naleznete v článku První srbské povstání.
 
Kníže Miloš Obrenović I.

Počátkem 19. století v Srbsku došlo k dvěma významným povstáním proti Osmanské nadvládě. První vypuklo v roce 1804 jako následek dlouhodobých nepokojů, které vyvolávalo kruté prosazování slábnoucí turecké moci na svých balkánských teritoriích. Vůdcem povstání se stal obchodník s dobytkem a bojovník Đorđe Petrović (1762–1817), který byl Turky nazýván Kara Đorđe (Černý Jiří) a stal se zakladatelem vládnoucí dynastie Karađorđevićů. Jeho povstalecké oddíly se z několika set mužů rozrostly na tisíce a porážely turecké řadové jednotky, které se stále více omezovaly pouze na udržení městských pevností a po řadě bojů vytvořil na území bývalého bělehradského pašalíku vládu,[zdroj?] nezávislou na sultánovi. Turci se dál snažili Karađorđa buď zabít, nebo alespoň podplatit a nabízeli mu poklady. Úspěchy povstání však zmařily výsledky bukurešťského míru a Karađorđe v roce 1813 uprchl do Rakouska.[4]

Zrada Miloše Obrenoviće editovat

V Rakousku se ale roku 1817 nechal se přesvědčit, že je třeba potajmu se vrátit do Srbska a připravit a posílit rodící se další povstání společně s knížetem Milošem Obrenovićem. Ten však byl mezitím Turky za svoji účast v protitureckém hnutí omilostněn a také měl jiný plán na osvobození Srbska, který spočíval ve smírnějším postupu proti Turecku. Charismatický a v národě oblíbený vojevůdce Karađorđe Petrović však do těchto záměrů nezapadal a velmi se příčil Istanbulu. Sultán přikázal knížeti Milošovi Obrenovićovi, aby Karađorđeho zabil, ten ho ale nemohl a nedokázal zabít a tak úkol svěřil Nikolovi Novakovićovi. Ten úkol vykonal a dne 13. července 1817 Karaďordeho zabil. Společně s kumpány mu usekl hlavu a tu na znamení loajality Miloš Obrenović poslal do Istanbulu (nikdy se už do Srbska nevrátila).[5]

Nikola Novaković, který vlastní rukou usekl Karađorđovi hlavu, se později utopil a jeho rod se v Srbsku považuje dodnes za prokletý. Miloš Obrenović sice vládl nějaký čas Srbsku, ale syna mu zabili v puči sami Srbové. Ti se dodnes jako národ stydí za to, že utlačovatelům, Turkům, Srb vydal Srba.

Podruhé na trůně editovat

Podrobnější informace naleznete v článcích Alexandr Karađorđević a Srbské knížectví.

Potom co v roce 1815 vypuklo druhé srbské povstání, které svým rozsahem a úspěšnosti nezaostávalo za povstání prvním, vedené Milošem Obrenovićem vedly srbské vítězné akce k mírovému jednání s Turky. Obrenović dosáhl svého uznání dědičným srbským knížetem ze strany Turků.

Již následující rok však vypuklo další povstání, tentokrát úspěšnější. Bylo vedené jedním z vojenských velitelů prvního povstání Milošem Obrenovićem, které tentokrát definitivně vymanilo zemi z osmanského područí. Srbsko bylo vyhlášeno autonomním knížectvím[5] v rámci Osmanské říše, jejíž moc však byla silně omezena. I přesto se ale jednalo o velkou vzpruhu pro srbský národ. Osmané si pouze zachovali právo na nevelký roční poplatek a kontrolu nad 6 městy a 2 pevnostmi. Miloš Obrenović byl nucen abdikovat v roce 1839 a po krátké vládě jeho syna Michala Obrenoviće byl k moci povolán syn zakladatele srbského státu Alexandr Karađorđević. Roku 1858 se však role vyměnily a Obrenovićové se vrátili na trůn. Téměř 80letý Miloš Obrenović zemřel roku 1860, jeho syn Mihailo při své druhé vládě roku 1867 dosáhl úplné nezávislosti na Turecku a rozšíření území Srbska směrem na jih.

Potřetí na trůně editovat

 
Královská koruna Srbska [zdroj?] (Karađorđevićů)
Podrobnější informace naleznete v článku Srbské království.

V roce 1889 je však nucen abdikovat. Po něm nastupuje jeho syn Alexandr I. Obrenović. Počátek jeho vlády doprovázely jeho nápady vládnout autoritativně a také sňatek s prostou vdovou, kterou byla Draga Mašínová. Krále v té době zaměstnávaly politické problémy v zemi.

Jelikož manželka prince Mirka byla vnučkou Alexaxdra Konstantinoviće a jeho ženy, srbské královny Anky Obrenovićové, bylo ustanoveno srbskou vládou, že se Mirko stane srbským korunním princem, protože manželství Alexandra Obrenoviće a jeho ženy Dragy bylo bezdětné.

Z obecného hnutí odporu se zformovala organizovaná skupina, která naplánovala atentát na panovnický pár. V roce 1903 byla tedy v Srbsku krvavým pučem sesazena a vyvražděna nepopulární královská dynastie Obrenovićů v čele s králem jímž byl Alexandr I. Obrenović, upřednostňujících prorakouskou politiku a k moci se dostal rod Karađorđevićů, který zaujímal protirakouské pozice. Karađorđevićové měli zřejmě zásluhu na vyvraždění Obrenovićů, který provedla organizace Černá ruka.

Po atentátu na Alexandra a Dragu ztratil Mirko šanci pro nástup na srbský trůn, ovšem v roce 1911 se stal členem společnosti Černá ruka, která usilovala o sjednocení[zdroj?] Srbů na Balkáne, ale i předtím zabila srbského krále Alexandra I. a jeho ženu Dragu.

Dynastie Obrenovićů však skončila neslavně.[zdroj?] Po Milanovi II., který prohlásil Srbsko královstvím, nastoupil na trůn Alexandr II. Jeho vládu poznamenaly skandály kolem královny Dragy[zdroj?], rozené Lunjevica, vdovy po ing. Mašínovi, a královská rodina byla nakonec vzbouřenci roku 1903 vyvražděna. Následně se již potřetí na trůn vrátili Karađorđevićové[5], reprezentováni nyní králem Petrem I. Ten žil téměř celý život po vyhnání svého otce Alexandra ve francouzském exilu, získal vysoké hodnosti ve francouzské armádě, zúčastnil se bosenského povstání a byl ženat s dcerou černohorského knížete Nikoly Zorkou. Za jeho panování Srbsko zažívalo velký hospodářský a kulturní rozkvět. I přesto ale zemi tížily mnohé spory, hlavně s Bulharskem, se kterým Srbsko svedlo válku v polovině 80. let 19. století. Nová generace politiků, umělců a společnost vůbec se zaměřila na Anglii a Francii a odpoutala se od Německa a Rakouska.[4]

Žijící členové rodu editovat

Uvedeny nejsou princezny.

Příslušníci mladší vedlejší větve. Potomci prince Arsena (bratr Petra I.) a jeho syna prince-regenta Pavla:

Panovníci z dynastie Karađorđevićů editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam představitelů Jugoslávie.

Srbská knížata editovat

Srbský král editovat

Králové Srbů, Chorvatů a Slovinců, od 1929 králové Jugoslávie editovat

Hlavy rodu po roce 1946 editovat

Galerie editovat

Rodokmen editovat

 

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. JKV Petr Srbský se vzdal dynastických práv a přenesl je na mladšího bratra JKV Filipa Srbského.[6]

Reference editovat

 1. COJECO.CZ. Karadjordjeviči - CoJeCo.cz. www.cojeco.cz [online]. [cit. 2023-04-02]. Dostupné online. 
 2. Karadjordjevici | Vševěd.cz. encyklopedie.vseved.cz [online]. [cit. 2023-04-02]. Dostupné online. 
 3. Forum.valka.cz Pamětní medaile oslavy 60.výročí královské gardy
 4. a b Geografický místopisný slovník světa, Academia, heslo Srbsko, str. 754
 5. a b c Příruční slovník naučný, ČSAV, encyklopedický institut, heslo Srbsko, str. 243
 6. KONSERWATYWNA, Myśl. Następca tronu Serbii zrzeka się praw dynastycznych [online]. 2022-04-30 [cit. 2023-04-17]. Dostupné online. (polsky) 

Související články editovat

Literatura editovat

Externí odkazy editovat

Předchůdce Karađorđevićové Nástupce
osmanská nadvláda Srbská knížecí dynastie
18041813, 18421858
Obrenovićové
Obrenovićové Srbská královská dynastie
19031918
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
Srbské království Jugoslávská královská dynastie
19181946, 18581903
republika