Správní delikt

označení pro všechny veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady

Správní delikt je společné označení pro všechny veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady. Jde o protiprávní jednání (konáním či opomenutím povinnosti), které naplní znaky daného deliktu stanoveného zákonem. Zavinění jako vnitřní psychický stav pachatele deliktu při posuzování trestnosti však nemusí vždy hrát roli.

Patří mezi ně:[1]

Nepatří však mezi ně trestné činy, projednávané soudy.

Právní úprava správních deliktů je poněkud roztříštěná: zatímco řízení o přestupcích je upraveno zvláštním zákonem o přestupcích (č. 250/2016 Sb.), kárné a disciplinární delikty společnou procesní úpravu postrádají a řídí se zvláštními zákony.

Základní zásadyEditovat

ReferenceEditovat

  1. § 41 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.