Spermidin

chemická sloučenina

Spermidin je polyamin, který se účastní buněčného metabolismu. Jeho známé funkce jsou:

  1. Inhibice neuronální syntázy oxidu dusnatého, nNOS
  2. Pomoc při procesu transkripce RNA prostřednictvím stimulace T4 polynukleotidy kinázy a T7 RNA polymeráza.
  3. Regulaci a podpora růstu rostlin

Zdroje editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat