Wikipedie:Právní kroky a právní výhrůžky: Porovnání verzí

m
stylistika, typografie (bez změny vlastního obsahu pravidla)
m (stylistika, typografie (bez změny vlastního obsahu pravidla))
 
Nevyhrožujte ostatním uživatelům. Natož právními kroky. Pokud byste tak činili, způsobovali byste vážné problémy:
* Zabraňovali byste volnému editování stránek, což je základní předpoklad k tomu, aby Wikipedie zůstala [[Wikipedie:NPOV|neutrální]]. Pokud bychom nezaručili tuto základní svobodu, riskovali bychom, že by jedna strana v rozepři zastrašovala ostatní, a tímstránky by se stránkytak stávaly jednostrannými, zaujatými.
* Způsobovali byste "špatnou„špatnou náladu"náladu“ a zasévali byste nedůvěru v obci Wikipedie. Poškozovali byste tímschopnost našíjiných schopnostuživatelů rychle, účinně a s chutí pracovat, a dalšímuvedle toho i další základní předpoklad základnímufungování předpokladukomunityvzájemnévzájemnou důvěředůvěru.
* Wikipedie již má špatné zkušenosti s uživateli, kteří vyhrožovali právními kroky, a s tím, že něco takového může uškodit pověsti Wikipedie.
* Výhrůžky právními kroky mohou vést k Vašemu zablokování (podle závažnosti případu), aby se zabránilo šíření nebo rozjitření konfliktu.
=== Zkuste [[Wikipedie:řešení konfliktů|řešení konfliktů]] ===
 
'''Místo''' vyhrožování právními kroky zkuste napřed vyřešit rozepři za použití vyzkoušeného postupu Wikipedie, [[Wikipedie:řešení konfliktů|řešení konfliktů]]. Ten zpravidla vede k řešení. Pokud by se Vám ale takto nepodařilo vyřešit svůj problém, máte i nadále otevřenou právní cestu, zato s dobrým vědomím, že jste podnikli všechny rozumné kroky k smírnému řešení.
 
=== Zůstaňte mimo Wikipedii ===
 
'''Ale''', pokud opravdu máte dojem že musíte jít právní cestou, taknemůže Vám v tom samozřejmě nikdo nemůže bránit. Pak Vás ale žádáme, a samozřejmě také předpokládáme, že nebudete editovat stránky ani jinak do nich zasahovat, a to tak dlouho, dokud svou věc s použitím řádných právních postupů nevyřešíte.
 
Pokud se tedy rozhodnete k právním krokům, čiňte tak také mimo stránky Wikipedie, e-mailem nebo jiným způsobem soukromé komunikace se zúčastněnými (možná se můžete pokusit i o osobní rozhovor). Nezahlcujte diskuzní stránky Wikipedie, ani svou uživatelskou stránku (mohlo by se pak také stát, že se další uživatelé připojí k názoru druhé strany – a chcete se pak opravdu soudit s celou skupinou uživatelů?).
 
=== Záležitosti Wikipedie ===
=== Záležitosti autorských práv ===
 
Politika Wikipedie "Žádné„Žádné právní hrozby"hrozby“ samozřejmě neznamená, že byste se neměli bránit porušení autorských práv. Pokud jste autorem, nebo majitelem autorských práv, navrhujeme Vám poznamenat na odpovídající stránce, zda souhlasíte s použitím svého díla, nebo ne (pokud můžete, použijte odpovídající [[Wikipedie:šablona|šablonu]]). Na Wikipedii nevítáme materiál bez licencí.
 
=== Poškozování Wikipedie ===
==== Urážlivý obsah ====
 
Pokud na stránkách Wikipedie narazíte na urážlivý obsah, upozorněte na něj správce (stránka [[Wikipedie:Nástěnka správců|Nástěnka správců]]), nebo obec Wikipedistůwikipedistů (stránka [[Wikipedie:Pod lípou|Pod lípou]]).
 
=== Rozdílná mínění ===
Rozdílná mínění, jako např. ko identitě nějaké osoby, jejích činůčinech nebo pohnutekpohnutkách k nim, názory dalších na ně, atd., není možné považovat za pomluvy, urážky nebo křivá obvinění (předpokládáme, že jsou vyjádřena vhodnou, nebo dokonce encyklopedie hodnou, formou).
 
Samozřejmě byste neměli vyhrožovat právními kroky k prosazení Vašeho názoru.