Turbodmychadlo: Porovnání verzí

Přidány 2 bajty ,  před 2 lety
m
Gramatika, překlepy.
m (překlepy, jednotky)
m (Gramatika, překlepy.)
Variabilní geometrie je technologie, kdy je možno měnit náklon lopatek turbodmychadla podle zatížení motoru. Důvodem je optimální poměr stran lopatek při nízkých otáčkách, který je velmi odlišný od toho ve vysokých otáčkách. Je-li poměr stran příliš velký, turbodmychadlo vytváří tlak při nízkých otáčkách, pokud je poměr stran příliš malý, turbodmychadlo vytváří tlak při vyšších otáčkách, což vede k vyšším tlakům ve výfukovém potrubí a vysokým čerpacím ztrátám, které nakonec snižují výkon. Změnou geometrie lopatek turbodmychadla motor zachovává optimální poměr stran lopatek a tím i tlak plnění. VGT nevyžaduje wastegate, proto bývá mnohem častější u vznětových motorů, protože tu panují nižší teploty výfukových plynů, to znamená, že jsou méně náchylné k poruchám.
 
== Více turbodmychadlovéVíceturbodmychadlové systémy ==
Někteří výrobci používají namísto jednoho velkého turbodmychadla dvě menší, která nemají takový problém se setrvačností a roztáčením.
 
Existuje velká plejáda řazení turbodmychadel, z nichž každé má své výhody a nevýhody.
 
U motorů velkých zdvihových objemů lze často nalézt zapojení dvou shodných malých turbodmychadel (Bi-Turbo), kde jednotlivé skupiny válců mají vlastní turbodmychadlo. Toto řazení je poměrně časté u vidlicových V6 a V8 motorů, kde každá z řad vidlicového motoru má své turbodmychadlo namísto nutnosti svádět spaliny dlouhým výfukovým potrubím k jedinému velkému turbodmychadlu. Jelikož jednotlivá turbodmychadla spolu přímo nespolupracují, nejsou kromě regulace odpadních svodů nutné žádné dodatečné kontrolní ventily.
 
U vznětových motorů, kde vyšší pracovní účinnost roste s tlakem bez efektu předčasného vznícení paliva, obzvláště pak u malých zdvihových objemů, se užívají seriově řazená turbodmychadla, první obvykle s většívětším objemem ale nižšim přetlakem při nízké rychlosti turbodmychadla než turbodmychadlo následné, do kterého již proudí stlačený vzduch z prvního, která společně při nízkých otáčkách sériově navyšují celkový přetlak u nízkého množství přiváděného vzduchu. Ve vysokých otáčkách, kdy motorem prodíproudí velkývelké množství vzduchu, byť s již nižším požadovaným přetlakem, kterýžto zvládne dodat první turbodmychadlo rotující vyšší optimální rychlostí, se druhé turbodmychadlo překlene obtokovými ventily (Volvo VEA D4 či D5). Teoreticky lze prvotně sériově turbodmychadla přeřadit do parallelníparalelní soustavy s nutností další komplexních úprav v podobě přepínacích ventilů a variabilní geometrie lopatek turbíny alespoň u jednoho z nich ku srovnání výstupní přetlaků ze dvou odlišných kompresorů (pouze experimentální testování).
 
V některých případech lze též zapojit dvě shodná turmodmychadla paralelně, což má za následek, že jedno turbodmychadlo dodává motoru stlačený vzduch v celém rozsahu otáček, a druhé paralellněparalelně řazené se přídává pouze pro doplňení objemu stlačeného vzduchu při vysokých otáčkách. Při nízkých otáčkách jsou kompresor i přívod na turbínu druhého turbodmychadla uzavřeny. Výhodou je nižší setrvačnost a tudíž rychlejší reakce turbodmychadel namísto jednoho velkého a částečné omezení nutnosti obtoku spalin t.z.vtzv. wastegate. Nevýhodou je nutnost správného rozdělení toku spalin kontrolními klapkami, aby nedocházelo k možné vzájemné oscilaci přetlaku mezi turbodmychadly vedoucím ke stallu jednoho z nich.
 
Variantou paralelního řazení je sekvenčně paralelní řazení, kde jsou paralelně zapojena dvě dynamicky odlišná turbodmychadla, přičemž první menšího objemu je užíváno v oblasti nízkých otáček a druhé přejímá funkci v oblasti vysokých otáček s nutností dvou přepouštěcích ventilů anebo dvou přepínacích ventilů.
 
== Spolehlivost ==
124

editací