Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Hnězdno): Porovnání verzí