Wikipedie:Encyklopedický styl: Porovnání verzí

(→‎Příklady: + 1, spousta chyb, trochu zestručnění)
(→‎Příklady: + odkaz)
* chcete-li tvrzení či poznatek zdůraznit (pokud je to vůbec nutné), nedělejte tak pomocí vykřičníku (encyklopedie není próza)
* i v jiných případech je nevhodné ztotožňovat se s čtenářem či naopak
* nepoužívat spojení "u nás" "k nám" či "naše" etc., ať už tím myslíme v [[Česko|Česku]], české, nebo i něco jiného; spojení "u nás" je neencyklopedické (emočně zabarvené) a také nepřesné (co je to "u nás" závisí na pisateli – Viz také [[Wikipedie:Českocentrismus]])
* formulace mají být jednoznačné informativní, a to i v případě, že názor odborníků se v tom či kterém bodě rozchází; toto lze objektivně popsat
* formulace mají být i přímočaré a jednoznačné, ne vyhýbavé (jako „V této oblasti, ač se to nezdá, je...“, „Nikdo se nemá divit, když...“)