Projektová dokumentace: Porovnání verzí

Přidáno 38 bajtů ,  před 5 lety
m
typografické úpravy
m (potřeba Upravit jen část o stavebnictví)
m (typografické úpravy)
 
''' Předprojektová příprava '''
* - Investiční záměr - souhrn požadavků s námětovým řešením umístění do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr staveniště. Objednavatelem je investor.
* '''STS''' nebo '''PPR''' - Studie stavby nebo přípravné práce - prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby/ technického řešení. Objednavatelem je investor.
* '''DÚR''' - Dokumentace pro [[územní rozhodnutí]] - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor.
''' Projekt '''
* '''DSP''' - [[Dokumentace pro stavební povolení]] - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor. '''DOS''' - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné [[stavební povolení]], je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení
* '''DZS''' - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro [[výběrové řízení]] a stanovení ceny projektu. Je možno se setkat i s těmito alternativními ale nesprávnými označeními: '''ZDS''' - Zadávací dokumentace stavby, '''DVZ''' - dokumentace pro výběr zhotovitele, '''TD''' - Tendrová dokumentace. S vydáním prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. jsou všechny uvedené termíny chybné. Novela stanoví, že '''DZS je Dokumentace pro provádění stavby''' (DPS) (viz §1 vyhlášky 230/2012 Sb.), její struktura a obsah se tedy řídí vyhláškou 499/2006 Sb. Jako DZS lze vnímat pouze celý balík zadávací soutěžní dokumentace, vlastní stavební projekt je pouze částí tohoto balíku a má označení DPS. Objednavatelem je investor.
* '''DPS''' - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Objednavatelem je investor.
* '''RDS''' - Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování. Objednavatelem je investor nebo dodavatel.
* '''DSPS''' - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby. Podrobně viz vyhláška 499/2006 Sb.
 
== Externí odkazy ==