Světová organizace pro zdraví zvířat – Další jazyky