Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina – Další jazyky