Sourozenec

osoby s minimálně jedním společným rodičem

Sourozenec je obecný termín pro sestru nebo bratra, tedy pro osoby sdílející matku nebo otce (nejčastěji oba).

Sourozenci obvykle vyrůstají společně v jedné rodině a prožívají spolu dětství. Vzájemná genetická a fyzická blízkost vytváří u sourozenců silný citový vztah. Tento vztah se může projevovat v kladném i záporném smyslu. Může být ovlivněn vztahy v rodině, vztahy rodičů k jednotlivým dětem, pořadím narození i zkušenostmi a zážitky prožitými mimo vlastní rodinu.

Protože mají sourozenci podobnou genetickou výbavu po rodičích, často se sobě podobají (nejvíc jednovaječná dvojčata).

Typy sourozencůEditovat

Rozlišují se

  • sourozenci, kteří mají společného alespoň jednoho biologického rodiče, ti se dále dělí na
    • plnorodé, kteří mají společné oba biologické rodiče; a
    • polorodé, kteří mají společného jen jednoho biologického rodiče;
  • sourozenci nevlastní — ti nemají společného ani jednoho biologického rodiče, ale matka jednoho dítěte si vzala otce jiného dítěte.

Pozn.: Jako nevlastní jsou často nesprávně označováni i polorodí sourozenci.

Pořadí narozeníEditovat

Sourozenci se často označují podle pořadí, v jakém se narodili. Pro pořadí narození se používají různé výrazy

  • nejstarší, prvorozený
  • prostřední, druhorozený
  • nejmladší

Pořadí narození má velký vliv na další psychologický a osobnostní vývoj dítěte.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat