Sopor je druhý stupeň kvantitativní poruchy (tzv. zastřeného) vědomí, těžší než somnolence, lehčí než kóma. Pacient je v hlubokém spánku, ze kterého je ho možné probudit jen na krátký čas intenzívním podnětem (většinou bolestivým). Přímý kontakt nelze navázat, reaguje jen otevřením očí, gestem, mimikou, případně krátkou nesouvislou slovní reakcí.

LiteraturaEditovat

  • KORDAČ, Václav. Vnitřní lékařství - Úvod do oboru a vyšetřovací metody. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 60-044-89. (česky) 
Wikipedie neručí za správnost žádných informací v žádném článku. V případě potřeby vyhledejte odpovídajícího odborníka!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.