Sociologické nakladatelství

české nakladatelství

Sociologické nakladatelství SLON je dodnes fungující nakladatelství, které se zaměřuje zejména na publikace z oboru sociologie, politologie, sociální politiky a sociální práce, kulturní a sociální antropologie, moderních dějin, psychologie a příbuzných oborů. Okrajově se zaměřuje také na beletrii. Za dobu své existence vydalo již několik stovek publikací domácích i zahraničních autorů. Překlady tvoří zhruba třetinu celé produkce, ostatní knihy jsou od českých a slovenských autorů. Jan Halada popisuje Sociologické nakladatelství ve své Encyklopedii českých nakladatelství jako „výrazného a kvalitního producenta v sociálně-politické oblasti“[1]. Ročně vydává SLON okolo 20 titulů. Pro individuální odběratele má byl založen Klub sociologického nakladatelství.

Sociologické nakladatelství SLON
Rok založení 1991
Zakladatel Alena Miltová, Jiří Ryba
Odpovědné osoby Alena Miltová
Zaměření sociologie, politologie, sociální politika a sociální práce, kulturní a sociální antropologie, moderní dějiny, psychologie
Oficiální stránky
Oficiální stránky nakladatelství

HistorieEditovat

Nakladatelství vzniklo v září 1991 v Praze jako společný projekt Jiřího Ryby a Aleny Miltové, která je vedena jako majitelka do současnosti. Zpočátku zakladatelé hledali autory především ve svém nejbližším okolí z řad přátel a známých z akademické půdy. I v současné době jsou čeští autoři SLONa většinou vysokoškolští učitelé a vědečtí pracovníci. Ze zahraničních autorů se Sociologické nakladatelství nezaměřuje primárně na známá jména, rozhodujícím faktorem je přínos pro českou akademickou obec a širší veřejnost. Proto mezi vydanými překlady nalezneme také jednotlivé studie a učebnice. Mezi autory děl vydaných v Sociologickém nakladatelství patří například M. Petrusek, J. Keller, I. Možný, J. Přibáň, O. Matoušek, P. Hartl, E. Kohák a V. Dvořáková. Ze zahraničních autorů například F. A. Hayek, G. Sartori, É. Durkheim, G. Le Bon, R. F. Murphy, G. H. Mead, B. Malinowský, T Veblen a Z. Bauman.

ProdukceEditovat

Od počátku se nakladatelství snažilo o vytvoření systému edičních řad, nejprve jich bylo 9 a další postupně přibývaly. V současné době mezi ně patří např. Základy sociologie, KLAS (Klasická sociologická tradice), MOST (Moderní sociologická teorie), POST (Postmoderní sociologické teorie), Studie, Sociologická pojmosloví apod. Ediční politika je tak směřována na vysokoškolské studenty a učitele, odborníky z oblasti společenských věd či středoškolské učitele. Různé edice a jednotlivé tituly ale čtenářskou skupinu rozšiřují o sociální pracovníky nebo o studenty práva (např. Sociologie práva od Jiřího Přibáně).

EdiceEditovat

Základy sociologieEditovat

Obsahuje knihy popisující a vysvětlující základní sociologické pojmy a jevy.

KLASEditovat

V ediční řadě KLAS jsou k nalezení práce klasických sociologů, hlavně francouzského, německého a anglosaského původu. Díla jsou doplněna poznámkami o autorovi, jeho životním díle a konkrétním textu.

MOSTEditovat

Ediční řada obsahující díla nejvýznamnějších světových sociologů 20. století.

Věnuje se také autorům z příbuzných věd, kteří měli vliv na vývoj sociologie. Texty jsou mířeny také na laickou veřejnost.

StudieEditovat

Zabývá se originálními sociologickými monografiemi a sborníky českých i zahraničních autorů k aktuálním tématům.

Sociologické pojmoslovíEditovat

Systémy základních pojmů zpracované do sešitového vydání. Vychází z materiálů Velkého sociologického slovníku. Obsahuje také vývoj disciplín, orientační schémata a seznamy literatury.

Pracovní textyEditovat

Obsahují autentické obsahy přednášek, seminářů a konferencí. Součástí řady jsou i kompilace.

Studijní textyEditovat

České i zahraniční výkladové texty, které se neotřelým způsobem zabývají společenskými problémy. Obsahuje také soubory překladů k tématům, kterým u nás chybí úplné vědecké zpracování.

Anglická řadaEditovat

Originální práce českých i zahraničních autorů v angličtině.

Sociologické aktualityEditovat

Práce na aktuální témata určené pro neodbornou veřejnost.

Ze sociologických archivůEditovat

Edice, která se zaměřuje na analýzu historických období, skupin sociologů a nebo výrazných osobností české sociologie. Obsahuje například také autentické vzpomínky, dokumenty a ukázky z prací.

Politické systémyEditovat

Publikace zabývající se pluralitními politickými systémy v nejrůznějších zemích světa, zejména pak Evropy.

Gender sondyEditovat

Přiblížení a definice problémů a otázek spojených s postavením žen a mužů ve společnosti. Na někdy kontroverzní téma se snaží být nahlíženo bez bojového tónu. První knihy vyšly ve spolupráci s nakladatelstvím Libri, od roku 2006 série pokračuje ve SLONu.

Ediční řada CARGOEditovat

Ediční řada vydávána ve spolupráci s Českou asociací pro sociální antropologii (CASA). Je zaměřena na sociální a kulturní antropologii a nabízí analýzu života v jiných společnostech a kulturách. Tyto knihy nevyžadují znalost odborné terminologie a hluboké porozumění problematiky oboru.

Nejúspěšnější titulyEditovat

  • J. Keller: Úvod do sociologie - Učebnice obsahující základní moderní sociologické teorie, směry sociologického myšlení a výčet předních osobností sociologie 20. století.
  • R. S. Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie - První systematicky učebnicový výklad kulturní a sociální antropologie na českém trhu.
  • Z. Bauman: Myslet sociologicky - Netradiční učebnice, která je pomůckou pro chápání problémů každodenního života, o který nemáme čas nebo příležitost přemýšlet.
  • J. Krejčí: Postižitelné proudy dějin - Objevná práce popisující přístup komparativní religionistiky, obecné historie a sociologie dějin.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

ReferenceEditovat

  1. JAN., Halada,. Encyklopedie českých nakladatelství, 1949-2006. 1. vyd. vyd. Praha: Nakl. Libri 378 pages s. ISBN 9788072771653, ISBN 8072771655. OCLC 173819874 S. 307. 

Externí odkazyEditovat