Smíšená ekonomika

Smíšená ekonomika je takový ekonomický systém, ve kterém se objevují prvky tržní i plánované ekonomiky. V praxi to obvykle znamená takovou ekonomiku, v níž stát vymezuje mantinely, ve kterých se musí tržní aktéři pohybovat. V některých případech může být stát monopolním vlastníkem celého odvětví.

Ekonomiky všech dnešních států bychom mohli označit za smíšené s rozdílným vlivem státu (tj. centrálního plánu) na chod ekonomiky. Nejvyšší vliv centrálního plánování můžeme pozorovat v KLDR, na Kubě nebo v Zimbabwe. Naopak menší vliv státu najdeme v Singapuru, Hongkongu či na Novém Zélandu. Relativně dobrou aproximací míry vlivu státu na chod ekonomiky je podíl státních výdajů na celkový hrubý domácí produkt. V Česku se v současnosti pohybuje toto číslo okolo 40 %.

Všechny nejznámější ekonomické systémy jsou vlastně smíšené ekonomiky s rozdílným podílem tržní a plánované ekonomiky. V kapitalismu převládá volný trh, zatímco v socialismu a komunismu státní plánování.

Opakem smíšené ekonomiky by mohl být anarchokapitalismus, ve kterém probíhají všechny ekonomické transakce bez přítomnosti státu či komunismus, ve kterém naopak všechny transakce podléhají centrálnímu plánu.

Smíšená ekonomika v ČR editovat

V České republice podléhají regulaci státu všechna ekonomická odvětví. Nejregulovanějšími sektory jsou školství, zdravotnictví či sociální zabezpečení, které stát přímo poskytuje a financuje z daní. Ve většině ostatních odvětví sice stát povoluje soukromé podnikání, ale konkrétní činnosti firem či podnikatelů přísně vymezuje.