Skupinové role jsou role (způsoby chování), které jsou aktuální pouze ve skupině. Každý člověk k nějaké roli intuitivně tíhne, má nějakou „oblíbenou“ roli a poté i sekundární nebo terciární (více obvykle ne). Role se samozřejmě mohou kumulovat. Pro určování preferencí se používá např. Belbinův test.

Druhy rolí

editovat

Role v týmu se dají rozdělit např. na význam, který pro skupinu mají. Je třeba zdůraznit, že všechny níže uvedené role jsou pro efektivní funkci týmu potřeba.

  • Výkonové role (task roles) – role orientované na provedení úkolů. Člověk, který má jednu z výkonových rolí, se stará o funkčnost skupiny, její produktivitu, úkoluje atd.
  • Socioemocionální role (socioemotional roles) – slouží spíše pro stmelování týmu, udržování morálky nebo dobré nálady.

Role ve skupině

editovat

Pro skupinové role existuje několik konceptualizací (Belbin, Bales, Berne, .). Zde uvádíme jejich syntézu dle dělení na kognitivní (mentální), afektivní (sociální) a behaviorální (akční):

Někdy bývají uváděny další role, které ale nejsou zcela „týmové“ – protože vnitřní motiv jejich nositele není skupinový, ale individuální:

  • Nosič vody (hledá komu by pomohl)
  • Travič studní (vytváří „zlou náladu“, podporuje intriky)

Související články

editovat