Shaper (česky též „Rejža“ nebo „Usměrňovač“), je označení pro jednu ze skupinových rolí ve třídění dle Belbina.

Charakteristika editovat

 • obvykle srší energií, je otevřený, jedná emocionálně
 • někdy jedná impulsivně až netrpělivě, může být až protivný nebo podrážděný
 • konfrontacím se obvykle nevyhýbá, typická je jeho soupeřivost
 • jeho impulsivnost může vést k tomu, že se naštve, ale naštvání netrvá příliš dlouho
 • typická je pro něj podezřívavost – může se urazit z důvodu, že podezřívá ostatní ze spiknutí proti němu
 • jeho cílem je skupině dát nějaký tvar
 • snaží se usměrňovat diskuse, usiluje o konsensus a dohodu v diskusích a názorech, aby mohly vést k jednomu finálnímu projektu
 • upřednostňuje rychlé rozhodování a realizaci, k čemuž tlačí i ostatní
 • napovrch působí sebevědomě, v čímž ale může překrývat vnitřní nejistotu, pochybování o sobě samém; sebejistotu mu dodávají dosažené výsledky
 • svým jednáním většinou směřuje k cílům, které jsou vlastní celé skupině
 • pracuje soustředěně a i od druhých vyžaduje kázeň, přesnost a systematičnost
 • svým jednáním může vzbuzovat dojem hrubosti a neomalenosti
 • jeho jednání může působit trochu nepříjemně, donutí ale často celý tým k nějaké akci

Základní přínosy editovat

 • podporuje k výkonu
 • je dynamický, prospívá mu tlak
 • je průbojný a ochotný překonávat překážky

Přípustné slabiny editovat

 • není mu cizí provokace
 • jeho chování může vést až k urážkám ostatních

Externí odkazy editovat