Skin

rozcestník na projektech Wikimedia

Pojem skin (anglicky kůže) se užívá ve více významech: