Seznam vévodů z Yorku

seznam na projektech Wikimedia

Seznam vévodů z Yorku poskytuje chronologický přehled všech vévodů z Yorku. Titul vévody z Yorku byl poprvé udělen roku 1385 a naposledy roku 1986, celkem byl v průběhu dějin vytvořen osmkrát, jednou v pretendentství a třikrát ve spojení s titulem vévody z Albany. Současným držitelem je princ Andrew.

Vévodové z Yorku

editovat

První vytvoření (1385–1415 a 1425–1461)

editovat

Poprvé byl titul vévody z Yorku udělen roku 1385 Edmundovi z Langley, pátému synovi anglického krále Eduarda III. a zakladateli větve plantagenetského rodu Yorků. Po jeho smrti zdědil titul jeho syn Eduard z Norwiche, který ale neměl žádné potomstvo, proto titul přešel na jeho synovce Richarda. Jelikož ale byl Richardův otec odsouzen za spiknutí proti králi Jindřichovi V., Richard dostal svolení jej užívat až v roce 1425. Poslední vévoda z Yorku při prvním vytvoření byl Richardův syn Eduard, který se záhy stal anglickým králem a titul splynul s korunou.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Edmund z Langley   13851402 Isabela Kastilská
3 děti

Jana Hollandová
bezdětní
5. červen 1341 – 1. srpen 1402 Syn krále Eduarda III. Anglického. Také earl z Cambridge.
Eduard z Norwiche   14021415 Philippa de Mohun
bezdětní
cca 1373 – 25. říjen 1415 Syn vévody Edmunda z Langley. Také vévoda aumalský, earl z Cambridge, Rutlandu a Corku
Richard Plantagenet   14251460 Cecílie Nevillová
13 dětí
21. září 1411 – 30. prosinec 1460 Syn earla Richarda z Conisburghu. Také earl z Ulsteru, Marche a Cambridge, pán z Clare, baron Mortimer z Wigmoru.
Eduard Plantagenet   14601461 Alžběta Woodvillová
10 dětí
28. duben 1442 – 9. duben 1483 Syn vévody Richarda Plantageneta. Také earl z Ulsteru, Marche a Cambridge, pán z Clare a baron Mortimer z Wigmoru. Roku 1461 se stal anglickým králem jako Eduard IV.

Druhé vytvoření (1474–1483)

editovat

Podruhé titul vévody z Yorku udělil Eduard IV. svému druhorozenému synovi Richardovi krátce po jeho narození. Po Eduardově smrti byli všichni jeho potomci kvůli údajné bigamii a zrušení jeho manželství prohlášeni za nelegitimní a Richard pozbyl svůj vévodský titul.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Richard ze Shrewsbury   14741483 Anne de Mowbray
bezdětní
17. srpen 1473 – ? Syn krále Eduarda IV. Také vévoda z Norfolku, earl z Nottinghamu a Warenne.

Třetí vytvoření (1494–1509)

editovat

Třetí vytvoření je spojeno s nástupem Tudorovců na anglický trůn a narozením Jindřicha, druhého syna krále Jindřicha VII. Jelikož Jindřichův starší bratr Artur Tudor předčasně zemřel, usedl na trůn právě on jako Jindřich VIII. a titul byl sloučen s korunou.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Jindřich Tudor   14941509 Kateřina Aragonská
1 dítě

Anna Boleynová
1 dítě

Jana Seymourová
1 dítě

Anna Klevská
bezdětní

Kateřina Howardová
bezdětní

Kateřina Parrová
bezdětní

28. červen 1491 – 28. leden 1547 Syn krále Jindřicha VII. Také kníže z Walesu, vévoda z Cornwallu a earl z Chesteru. Roku 1509 se stal anglickým králem jako Jindřich VIII.

Čtvrté vytvoření (1605–1625)

editovat

Roku 1605 obdržel titul vévody z Yorku druhorozený syn anglického a skotského krále Jakuba Karel. Po smrti svého bratra Jindřicha Frederika se stal následníkem trůnu a roku 1625 anglickým a skotským králem.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Karel Stuart   16051625 Henrietta Marie Bourbonská
9 dětí
19. listopad 1600 – 30. leden 1649 Syn krále Jindřicha VII. Také kníže z Walesu, vévoda z Cornwallu, Rothesay, Albany, markýz z Ormondu, earl z Chesteru, Carricku a Rossu, baron Renfrew, lord Ardmannoch, lord Ostrovů, princ a velký správce Skotska. POzději se stal anglickým a skotským králem jako Karel I.

Páté vytvoření (1644–1685)

editovat

Třetirozený syn krále Karla I. Jakub obdržel od svého otce titul vévody z Yorku roku 1644. Roku 1685 zemřel jeho bratr, král Karel II., bezdětný a Jakub se tak stal novým králem.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Jakub Stuart   16441685 Anna Hydeová
8 dětí

Marie Beatrice d'Este
7 dětí

14. října 1633 – 16. září 1701 Syn krále Karla I. Také vévoda z Albany a earl z Ulsteru.

Jakobitské vytvoření (1725–1788)

editovat

Po svržení krále Jakuba II. a nástupu Hannoverské dynastie na britský trůn si Jakubovi potomci nárokovali jeho tituly. Jakobitský pretendent a syn Jakuba II. Jakub František Stuart (Jakub III.) jmenoval svého druhorozeného syna Jindřicha Benedikta po jeho narození roku 1725 vévodou z Yorku. Z jakobitského hlediska titul zanikl roku 1788, kdy se po smrti svého bratra Karla Eduarda (Karla III.) stal novým jakobitským pretendentem. Toto jmenování bylo uznáváno pouze jakobity a jejich spojenci.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Jindřich Benedikt Stuart   17251788 bez manželky 6. březen 1725 – 13. červenec 1807 Syn pretendenta Jakuba Františka Stuarta.

Vévodové z Yorku a Albany

editovat

Roku 1716 došlo poprvé k udělení britského titulu vévody z Yorku a Albany, který spojoval anglický titul vévody z Yorku se skotským titulem vévody z Albany.

První vytvoření (1716–1728)

editovat

Prvním vévodou z Yorku a Albany se stal princ Arnošt August, titul mu udělil jeho starší bratr král Jiří I. krátce po svém nástupu na britský trůn. Arnošt August zemřel bezdětný, titul se tedy vrátil koruně.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Arnošt August   17161728 bez manželky 7. září 1674 – 14. srpen 1728 Syn hannoverského kurfiřta Arnošta Augusta. Také osnabrücký kníže-biskup a earl z Ulsteru.

Druhé vytvoření (1760–1767)

editovat

Druhým vévodou z Yorku a Albany se stal princ Eduard, který tento titul obdržel po nástupu svého staršího bratra Jiřího III. na trůn. I vévoda Eduard zemřel bezdětný a titul se tak vrátil koruně.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Eduard   17601767 bez manželky 25. březen 1739 – 17. září 1767 Syn knížete z Walesu Frederika Ludvíka. Také earl z Ulsteru.

Třetí vytvoření (1784–1827)

editovat

Posledním vévodou z Yorku a Albany se stal roku 1784 princ Bedřich August Hannoverský, druhorozený syn krále Jiřího III. Jelikož nezanechal legitimního potomka, splynul titul znovu s korunou.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Bedřich August Hannoverský   17841827 Frederika Pruská
bezdětní
16. srpen 1763 – 5. leden 1827 Syn krále Jiřího III. Také osnabrücký kníže-biskup a vévoda z Ulsteru.

Vévodové z Yorku

editovat

Šesté vytvoření (1892–1910)

editovat

Samostatný titul vévody z Yorku byl znovu udělen až britskou královnou Viktorií, která jmenovala svého vnuka prince Jiřího. Jiří se roku 1910 stal králem jako Jiří V.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Jiří Sasko-Kobursko-Gothajský   18921910 Marie z Tecku
6 dětí
3. červen 1865 – 20. leden 1936 Syn krále Eduarda VII. Také kníže z Walesu, vévoda z Rothesay, earl z Chesteru, Carricku a Inverness, baron Renfrew a Killarney, lord Ostrovů, princ a velký správce Skotska.

Sedmé vytvoření (1920–1936)

editovat

Král Jiří V. poté udělil titul svému druhorozenému synovi princi Albertovi. Ten se roku 1936 po abdikaci svého staršího bratra Eduarda VIII. stal britským králem jako Jiří VI.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Albert Windsorský   19201936 Elizabeth Bowesová-Lyonová
2 děti
14. prosinec 1895 – 6. únor 1952 Syn krále Jiřího V. Také earl z Inverness a baron Killarney.

Osmé vytvoření (1986–současnost)

editovat

Poosmé byl titul vytvořen pro druhorozeného syna královny Alžběty II. prince Ondřej. Pokud prince Ondřej zemře bez mužských potomků, které v současnosti nemá, vrátí se titul koruně.

Jméno Obrázek Držba titulu Manželky a děti Biografická
data
Poznámky
Ondřej Windsorský   1986 – současnost Sarah Fergusonová
2 děti
* 19. únor 1960 Syn královny Alžběty II. Také earl z Inverness a baron Killyleagh.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Duke of York na anglické Wikipedii.