Seznam představitelů Egypta

seznam na projektech Wikimedia

Seznam představitelů Egypta zahrnuje egyptské prezidenty, krále, ale i autonomně vládnoucí sultány a osmanské místokrále. Jako oficiální představitelé nebo hlavy státu jsou považování až králové, jelikož v roce 1922 byla vyhlášena nezávislost.

Státní znak Egypta v letech 1922-1953

Osmanští místokrálové (1805-1914) editovat

Dynastie Muhammada Alího editovat

jméno obrázek život období vlády rodiče poznámky
Muhammad Alí   17691848 18051848 Ibrahim Agha
Zeinab
místokrál, vojevůdce, diktátor; původem z Albánie
Ibráhím Alí   17891848 1848 Muhammad Alí Paša
Emina of Nosratli
vládl jako regent za svého otce
Abbás I. Paša   18131854 18491854 Muhammad Alí Paša
Emina of Nosratli
Saíd I.   18221863 18541863 Muhammad Alí Paša
jméno obrázek život období vlády rodiče poznámky
Ismaíl I. Paša   18301895 18631879 Muhammad Alí Paša
Emina of Nosratli
odstoupil ve prospěch svého syna Taufíka
Taufík I.   18521892 18791892 Ismaíl I. Paša
Shafiq-Nur
od roku 1882 vláda pod britským vlivem
Abbás II. Paša   18741944 18921914 Taufík I.
Emina of Nosratli
sesazen po vyhlášení protektorátu

Sultánové (1914-1922) editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Egyptský sultanát.

Dynastie Muhammada Alího editovat

Na začátku první světové války v roce 1914 prohlásila Velká Británie do té doby formálně pod osmanskou říši patřící autonomní Egypt jako svůj protektorát jako sultanát Egypt. Abbás II. Paša byl sesazen a k vládě byl dosazen jeho strýc Husejn Kamil. Tím si Britové upevnili svou moc v Egyptě.

Oficiální titul egyptského panovníka byl: z milosti boží, sultán Egypta a Súdánu

9. října 1917 po smrti sultána Husejna Kamila se sultánem stal jeho mladší bratr Fuad I. (ještě za první světové války), jelikož jeho jediný syn se vzdal práva na trůn.

jméno obrázek život období vlády rodiče poznámky
Husejn Kamil   18531917 19141917 Ismaíl I. Paša
Nour Felek
dosazen po vyhlášení protektorátu
Fuad I.   18681936 19171922 Ismaíl I. Paša
Farial Kadin
od roku 1922 byl egyptským králem

Králové (1922-1953) editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Egyptské království.

Dynastie Muhammada Alího editovat

Změn po první světové válce se pokusili využít nacionalisté a v roce 1919 vyslali delegaci, která dostala název Wafd, na Pařížskou mírovou konferenci, kde požádali o uznání nezávislosti Egypta. Velká Británie s tímto krokem nesouhlasila, ale o tři roky později tlaku nacionalistů ustoupila.

Díky tomu posléze vypukla v roce revoluce, kterou vedl Saad Zaghloul a tak byla 28. února 1922 vyhlášena pod vládou sultána Fuada I. samostatnost Egyptu jako Egyptské království a titul sultána byl změněn na titul krále (malik). Ústava, která byla přijata o rok později, však dala panovníkovi právo libovolně rozpouštět parlament, což vedlo k nestabilitě následujících vlád. Z delegace Wafd se mezitím stala nejvýznamnější strana v zemi, která působila v parlamentu jako hlavní králova opozice. Saad Zaghloul, který ji v roce 1919 v Paříži vedl, se v roce 1924 stal prvním ministerským předsedou Egypta.

Oficiální titul egyptského panovníka byl: z milosti boží, král Egypta a Súdánu, vládce Nubie, Darfúru a Kordofánu

Královský titul se dědil v dynastii Muhammada Alího a pouze mužskými příslušníky rodu podle salického práva.

jméno obrázek život období vlády rodiče poznámky
Fuad I.   18681936 19221936 Ismaíl I. Paša
Farial Kadin
do roku 1922 byl egyptským a súdánským sultánem
Farúk I.   19201965 19361952 Fuad I.
Nazli Sabri
v období 28. dubna 1936 – 29. července 1937 za něj vládl regent
Fuad II.   narozen 16. leden 1952 19521953 Farúk I.
Narriman Sadek
od sesazení v roce 1953 je titulárním králem

Rodokmen editovat

 
Rodokmen egyptských králů

Prezidenti (od 1953) editovat

V červnu 1953 se Nadžíb oficiálně prohlásil se za prezidenta republiky Egypt. Po vzniku republiky se začaly spory mezi Nadžíbem a Násirem, které vyvrcholily 23. února 1954, kdy Nadžíb složil funkce prezidenta i premiéra. Po Nadžíbově resignaci revoluční rada dosadila na křeslo ministerského předsedy Násira, prezident zvolen nebyl. Nadžíb dostal od rady domácí vězení, které mu mělo zabránit ve znovuzískání moci. Občané Egypta se ale začali bouřit a požadovali Nadžíbův návrat. Následkem těchto demonstrací se uvnitř revoluční rady utvořila skupina, která požádala Násira, aby vyhlásil svobodné volby, ve kterých bude zvolen prezident i předseda vlády. Násir volby povolil, Nadžíb byl zvolen prezidentem. Za pomoci malé skupinky lidí z armády s Násirovi však během osmi měsíců podařilo získat moc zpět a v říjnu 1954 se sám prohlásil za vůdce Egypta. 16. ledna 1956 byl Gamal Abd an-Násir zvolen egyptským prezidentem.

jméno obrázek život období vlády politická strana poznámky
Muhammad Nadžíb   19011984 19531954 svobodní důstojnící moc držel již od roku 1952, první období
Gamál Násir   19181970 19541954 svobodní důstojnící moc držel již od roku 1952, první období
Muhammad Nadžíb   19011984 19541954 svobodní důstojnící druhé období, rezignoval
Gamál Násir   19181970 19541970 svobodní důstojnící druhé období, doživotní prezident
Anvar as-Sádát   19181981 19701981 Arabská socialistická unie (do 1978)
Národní demokratická strana (od 1978)
zavražděn
Muhammad Husní Mubarak   narozen 4. května 1928 19812011 Národní demokratická strana Odstoupil po několikatýdenních protestech 11. 2. 2011 a předal moc armádě a ústavnímu soudu Egypta.
Muhammad Mursí   narozen 20. srpna 1951 20122013 Strana svobody a spravedlnosti Zbaven pravomocí armádou (3. 7. 2013), moc převzala armáda a ústavní soud
Adlí Mansour   narozen 23. prosince 1945 20132014 Bez politické příslušnosti Dosazen armádou po sesazení Muhammada Mursího
Abd al-Fattáh as-Sísí   narozen 19. listopadu 1954 od 2014 Bez politické příslušnosti

Související články editovat

Externí odkazy editovat