Seznam operačních programů v České republice

seznam na projektech Wikimedia

Seznam operačních programůČeské republice k čerpání podpory z fondů Evropské unie

Programové období 2004-2006Editovat

Cíl 1Editovat

Cíl 2Editovat

Cíl 3Editovat

Programové období 2007-2013Editovat

Cíl KonvergenceEditovat

Tematické operační programyEditovat

Regionální operační programyEditovat

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanostEditovat

Cíl Evropská územní spolupráceEditovat

Programové období 2014-2020Editovat

V současném programovém období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Národní operační programyEditovat

Program Řídící orgán Alokace[1]
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 4,3 mld EUR
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2,8 mld EUR
Operační program Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 2,1 mld EUR
Operační program Doprava Ministerstvo dopravy 4,7 mld EUR
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 2,6 mld EUR
Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 4,6 mld EUR
Operační program Praha - pól růstu ČR Magistrát hlavního města Prahy 0,2 mld EUR
Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství 2,3 mld EUR
Operační program Rybářství 2014-2020 MInisterstvo zemědělství 0,03 mld EUR
Operační program Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 0,22 mld EUR

 Programy přeshraniční spolupráceEditovat

Program Koordinátor na území České republiky Alokace
Interreg V-A Česká republika - Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj
Interreg V-A Rakousko - Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj
Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráceEditovat

  • Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
  • Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
  • Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
  • Program meziregionální spolupráce INTERACT III
  • Program URBACT III

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Strukturální fondy EU - Programy [online]. www.strukturalni-fondy.cz [cit. 2016-01-13]. Dostupné online.