Seznam nejdéle vládnoucích českých králů

seznam na projektech Wikimedia

Seznam nejdéle vládnoucích českých králů uvádí jména panovníků, kteří překročili dobu dvaceti let na trůně, a další informace o nich. Konec vlády je zpravidla shodný s datem úmrtí. Pokud vládci zemřeli po abdikaci, je tato skutečnost uvedena v poznámkách. Barevně jsou odlišeny dynastie – přemyslovská žlutě, lucemburská lososovou barvou, jagellonská zeleně a habsburská stejně jako habsbursko-lotrinská dynastie fialově.

Do seznamu nebyla zahrnuta česká knížata, protože ve starším období je u některých panovníků počátek a konec vlády přinejmenším sporný. K nejdéle vládnoucím českým knížatům však jistě patřil Boleslav I. (cca 37 let, vládl asi 935 – asi 972), Boleslav II. (cca 27 let, asi 972–999), Oldřich (cca 22 let, 1012–1033 a znovu 1034), Spytihněv I. (cca 21 let, 894–915) a Břetislav I. (cca 21 let, 1034–1055).

V seznamu nefiguruje ani protikrál Matyáš Korvín (20 let a 338 dní; narozen 23. února 1443, zvolen 3. května 1469 v Olomouci, potvrzen a korunován za asistence papežského legáta kardinála Roverella 28. května 1471 v chrámu svatého Jakuba v Jihlavě, zemřel 6. dubna 1490).

Pořadí Panovník Datum narození Doba vlády Korunovace Poznámky
Začátek Konec Délka
1. František Josef I. 18. srpna 1830 2. prosinec 1848 21. listopad 1916 67 let a 355 dní nekorunován
2. Leopold I. 9. června 1640 2. dubna 1657 5. května 1705 48 let a 33 dní 14. září 1656
3. Vladislav II. Jagellonský 1. března 1456 27. května 1471 13. března 1516 44 let a 291 dní 22. srpna 1471
4. František I. 12. února 1768 1. březen 1792 2. březen 1835 43 let a 1 den 9. srpna 1792
5. Václav IV. 26. února 1361 29. listopadu 1378 16. srpna 1419 40 let a 260 dní 15. června 1363
6. Marie Terezie 13. května 1717 20. října 1740 29. listopadu 1780 40 let a 40 dní 12. května 1743 rex femina
7. Ferdinand I. Habsburský 10. března 1503 23. října 1526 25. července 1564 37 let a 276 dní 24. února 1527
8. Jan Lucemburský 10. srpna 1296 3. prosince 1310 26. srpna 1346 35 let a 266 dní 7. únor 1311 počátkem vlády se rozumí obsazení Prahy
9. Rudolf II. 18. července 1552 12. října 1576 12. dubna 1611 34 let a 182 dní 22. září 1575 20. ledna 1612
10. Přemysl Otakar I. 1155/1167 6. prosince 1197 15. prosince 1230 cca 34 let (včetně vlády v knížecí hodnosti) 24. srpna 1203 králem od roku 1198, jako kníže vládl už v letech 1192–1193 a znovu od 1197
11. Karel IV. 14. května 1316 26. srpna 1346 29. listopadu 1378 32 let a 95 dní 2. září 1347
12. Vladislav I. kolem 1110 14. února 1140 konec 1172 cca 32 let (včetně vlády v knížecí hodnosti) 11. leden 1158 18. ledna 1174
13. Vratislav I. okolo 1031 28. ledna 1061 14. ledna 1092 30 let a 351 dní 15. červen 1085
14. Karel VI. 1. října 1685 17. dubna 1711 20. října 1740 29 let a 186 dní 5. září 1723
15. Václav II. 27. září 1271 26. srpna 1278 21. června 1305 26 let a 299 dní 2. června 1297 prvních 5 let byl pod poručnictvím Oty V. Braniborského
16. Přemysl Otakar II. 1233 23. září 1253 26. srpna 1278 24 let a 337 dní 25. prosince 1261
17. Václav I. 1205 15. prosince 1230 23. září 1253 22 let a 282 dní 6. února 1228
18. Ferdinand III. 13. červenec 1608 15. února 1637 2. dubna 1657 20 let a 46 dní 24. listopadu 1627

Související článkyEditovat