Seznam makedonských králů

panovník Makedonského království

Makedonie byla starověkým královstvím rozkládajícím se na území dnešního řeckého regionu Makedonie a Severní Makedonie. Ve 4. století př. n. l. za vlády Filipa II. se Makedonie stala vedoucí mocností starověkého Řecka. Filipův syn, Alexandr Veliký, dobyl o několik let později perskou říši. Makedonské království samotné však brzy ztratilo přímou kontrolu nad asijskými teritorii, s čímž je zároveň spojen se zánikem první makedonské dynastie.

Alexandrijská světová kronika – makedonští králové.

V rozlišování panovnických rodů v Makedonii se v tomto období stáváme svědky přerodu jedné dynastie v novou, ačkoliv její členové jsou přímými potomky dynastie předcházející. Je to právě z důvodu Alexandrova tažení, které vytvořilo do té doby nevídanou říši, jejímž zakladatelem byl právě Alexandr Makedonský. V rámci Makedonie a Řecka samotného však byl vnímán jako další člen dynastie Argeovské, zatímco v dobytých územích byl považován za panovníka nové dynastie, v současnosti označované Makedonská. Po jeho smrti se však moc jeho dynastie stala víceméně pouze formální a říše se rozpadla na několik států a i v Makedonii samotné byli nahrazeni novou dynastií.

Ta a jí následující si udržely hegemonii v Řecku, zatímco v asijských částech Alexandrovy říše převzaly moc jiné rody založené diadochy. Nad Řeckem si udržely moc až do té doby, než byly poraženy římskou republikou v makedonských válkách v letech 215148 př. n. l.

Argeovská dynastie editovat

Dynastie Antipatrovců editovat

Různí vládci editovat

Dynastie Antigonovců editovat

Po porážce Persea v bitvě u Pydny v roce 168 př. n. l. bylo makedonské království rozděleno do čtyř republik stojících pod římským protektorátem. V roce 150 př. n. l. muž jménem Andriskos tvrdil, že je synem Persea a prohlásil se za krále Filipa VI., což vedlo ke čtvrté makedonské válce, ve které byl Andriskos Římany poražen a Makedonie se v roce 148 př. n. l. stala římskou provincií.

Externí odkazy editovat