Seznam kulturních památek ve Vrchlabí

Seznam kulturních památek v obci Vrchlabí v okrese Trutnov

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Vrchlabí v okrese Trutnov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

VrchlabíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník bojovníků proti fašismu (Q38192741)


 
   
40758/6-3737
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí hřbitov, pp. 742/2
50°37′42,13″ s. š., 15°36′3,64″ v. d.
Pomník bojovníků proti fašismu na městském hřbitově. Monumentální památník bez architektonických ambicí, zřízený dle Památkového katalogu ve 3. čtvrtině 20. století.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Soubor hrobek - familie Kostial, familie Rotter, familie Jerje (Q38192722)


 
   
103873
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí městský hřbitov, pp. 742/2
50°37′43,43″ s. š., 15°36′11,27″ v. d.
Soubor hrobek průmyslnických rodin Kostial, Rotter, Jerje
 • hrobka rodiny Kostial, s otevřenou zděnou novorománskou kaplicí s trojicí náhrobků
 • hrobka rodiny Rotter, klasicizující, vystavěná ve 2. polovině 19. století
 • hrobka rodiny Jerje, v podobě novogotické kaple v nároží novější části hřbitova

Památkově chráněno od 29. ledna 2010.

Soubor hrobek (Q105081215)


   
106129
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí městský hřbitov, p. 742/2
50°37′43,51″ s. š., 15°36′10,93″ v. d.
 • hlavní prvek: hrobka Familie Ignaz Rotter (H 99), klasicistní hrobka u severní ohradní zdi, stavba obdélného půdorysu se vstupem od jižní strany
 • hrobka Familie Fr. Rotter (H 94). Monumentální stavba s oplocením vymezující kryptu lichoběžníkového půdorysu s krycí deskou, s přístupovým schodištěm z prostoru veřejného pohřebiště. Otevřená kaple s nikou, po stranách niky sloupy s hlavicemi a zavíjenými spirálami, pod sloupy hranolové soklíky s orámováním. V nice, exedře, na hranolovém soklíku o výšce 80 cm umístěna socha Krista v mírně nadživotní velikosti o výšce 190 cm. Socha Krista je prací významného rakouského sochaře Karla Heinricha Scholze
 • náhrobek rodiny Kostial Truchlící genius (H 135), z dílny pražského sochaře V. Prachnera. Drobný sochařský náhrobek na protilehlé straně klasicistních hrobek tzv. starého hřbitova u jižní ohradní zdi, dílo sochaře Václava Prachnera. Náhrobek s truchlícím geniem v podživotní velikosti o výšce 130 cm je umístěn na obdélném plintu o rozměru 60 x 41 cm. Materiálem pískovec.

Památkově chráněno od 25. listopadu 2017.

Klášter augustiniánů (Q12029528)


 
   
36468/6-3731
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Husova 213
50°37′42,13″ s. š., 15°36′19,98″ v. d.
Vrcholně barokní augustiniánský klášter stavěný v letech 1705–1725 stavitelem A. Auerem na náklad hraběte Václava Morzina.
 • klášter, st. 165/2
 • rajská zahrada, pp. 1929
 • sad s ohradní zdí, pp. 67, jihovýchodně od budovy kláštera, vymezený do Husovy ulice kamennou ohradní zdí
 • na západní straně souběžně s ul. Dobrovského kamenná zeď
 • kostel sv. Augustina na jihozápadní straně registrován samostatně pod č. 36252/6-3730, st. 165/1

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Kostel svatého Augustina (Q38192726)


 
   
36252/6-3730
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Husova, st. 165/1
50°37′43,19″ s. š., 15°36′18,7″ v. d.
Kostel sv. Augustina při augustiniánském klášteře. Vrcholně barokní stavba z let 1705–1725.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Zámecká kaple Morzinů (Q38192717)


 
   
102040
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí jihozápadně od zámku, st. 628, pp. 739/3
50°37′30,83″ s. š., 15°36′22,39″ v. d.
Novogotická zámecká kaple a rodové pohřebiště hrabat z Morzinu. Vystavěná podle návrhu arch. Štěpána Tragla v letech 1887–1891.

Památkově chráněno od 21. září 2006.

Zámek Vrchlabí (Q29398230)


 
   
37508/6-3729
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Zámek 1, 2, 53
50°37′37,38″ s. š., 15°36′32,58″ v. d.
Zámek. Areál původně renesančního zámku s pravidelnou dispozicí a nárožními věžemi, upravovaný v 18. a 19. století.
 • zámek čp. 1, st. 1
 • úřednický dům čp. 2, st. 4/1
 • úřednický dům čp. 5, st. 4/5
 • úřednický dům čp. 53, st. 4/6
 • st. 3559, 3561, 3562, 3563 bez staveb
 • vodní plocha, pp. 53, 56/4
 • dřevěný most, pp. 54, 738/2, 1851/1
 • ohradní zeď s branami, pp. 54
 • park, pp. 54, 55/5, 59/3, 59/9
 • kované oplocení, pp. 59/3, 59/9
 • brána, branka, pp. 59/9
 • pp. 55/6, 55/7, 59/12, pp. 1889/1 (část), 1889/2, 1890

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Socha svatého Josefa (Q38192785)


 
   
101401
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí v zahradě areálu Krkonošského muzea, pp. 75/1
50°37′45,35″ s. š., 15°36′21,55″ v. d.
Socha sv. Josefa na podstavě. Detaily sochařsky velice jemně zpracované. Na soklu vročení 1822. Netradiční spojení sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého – v mělké nice podstavce je umístěna drobná socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 10. února 2005.

Náměstí Míru čp. 224 (Q30717099)


 
   
41631/6-4373
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí náměstí Míru 224
50°37′46,52″ s. š., 15°36′25,6″ v. d.
Přízemní dům s podsíní. Symetrický protějšek domu čp. 222 s ponechaným roubeným středem a vyřezávanými okraji lomenice.

Památkově chráněno od 26. září 1975.

Náměstí Míru čp. 223 (Q30716986)


 
   
34189/6-4372
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí náměstí Míru 223
50°37′46,16″ s. š., 15°36′25,92″ v. d.
Přízemní zděný pozdně barokní dům s podsíní.

Památkově chráněno od 26. září 1975.

Náměstí Míru čp. 222 (Q30717108)


 
   
15936/6-4371
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí náměstí Míru 222
50°37′45,79″ s. š., 15°36′26,26″ v. d.
Přízemní dům hloubkové orientace, v čele dřevěná podsíň.

Památkově chráněno od 26. září 1975.

Náměstí Míru čp. 210 (Q30717127)


 
   
30416/6-5102
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí náměstí Míru 210, Husova 210
50°37′44,08″ s. š., 15°36′28,92″ v. d.
Šířkově orientovaný dům se zděným přízemím, podsíní a dřevěným patrem.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Lužická čp. 309 (Q30716897)


 
   
100466
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Lužická 309
50°37′49,4″ s. š., 15°36′29,61″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní roubené stavení chudších obyvatel města.

Památkově chráněno od 12. srpna 2003.

Kostel svatého Vavřince (Q38192765)


 
   
29844/6-4586
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí náměstí Míru, st. 223
50°37′46,68″ s. š., 15°36′30,07″ v. d.
Novogotický děkanský kostel sv. Vavřince z roku 1889 podle návrhu arch. Stephana Tragla.

Památkově chráněno od 27. dubna 1982.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38192776)


 
   
41076/6-3734
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí náměstí Míru, pp. 151/1
50°37′45,68″ s. š., 15°36′30,04″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie. Raně barokní dílo Kristiána Puntschuha z roku 1696.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Sousoší svaté Anny Samotřetí (Q38192752)


 
   
21491/6-3733
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí při děkanství, pp. 1714/3
50°37′45,73″ s. š., 15°36′31,04″ v. d.
Sousoší sv. Anny Samotřetí na podstavě u zdi fary u kostela sv. Vavřince. Pozdně barokní sochařská práce z doby kolem roku 1770, původně na náměstí. Uprostřed je Kristus jako dítě, po jeho levici sv. Anna a po pravici Maria. Kristus je znázorněn jako malý chlapec oděný v přepásané košilce.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Fara (Q29398212)


 
   
50049/6-6108
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí náměstí Míru 287
50°37′45,52″ s. š., 15°36′31,86″ v. d.
Vrcholně barokní zděná patrová budova děkanství z počátku 2. třetiny 18. století.

Památkově chráněno od 20. srpna 1999.

Krkonošská čp. 198 (Q30717065)


 
   
41418/6-3742
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Krkonošská 198
50°37′43,43″ s. š., 15°36′34,31″ v. d.
Zděný přízemní dům s podloubím vystavěn ve 2. polovině 18. století v pozdně barokním stylu.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Krkonošská čp. 197 (Q30717146)


 
   
46338/6-3741
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Krkonošská 197
50°37′43,18″ s. š., 15°36′34,7″ v. d.
Přízemní štítový zděný dům s dřevěnou podsíní vystavěný koncem 18. století.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Krkonošská čp. 190 (Q30717082)


 
   
35623/6-5101
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Krkonošská 190
50°37′41,52″ s. š., 15°36′37,33″ v. d.
Městský dům, přístavba. Přízemní městský dům s podsíní, původně celoroubený.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Radnice (Q38192732)


 
   
20277/6-3738
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Krkonošská 8
50°37′38,54″ s. š., 15°36′38,63″ v. d.
Budova radnice bez novodobé přístavby. Nárožní dům se zděným přízemím a roubeným patrem z počátku 19. století, vystavěný v pozdně barokním stylu.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Krkonošská čp. 21 (Q30717091)


 
   
100464
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Krkonošská 21
50°37′33,78″ s. š., 15°36′41,29″ v. d.
Klasicistní dům s venkovním schodištěm.

Památkově chráněno od 13. srpna 2003.

Krkonošská čp. 27 (Q33239354)


 
   
14966/6-3739
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Krkonošská 27
50°37′30,63″ s. š., 15°36′43,05″ v. d.
Původně barokní dům, klasicistně upravený, s dochovanými barokními i klasicistními konstrukcemi a bohatou štukovou fasádou s pískovcovými plastikami nad hlavní římsou.

Poznámka: Název ulice v MonumNetu neuveden.
Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Krkonošská čp. 44 (Q33239370)


 
   
100473
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Krkonošská 44
50°37′24,96″ s. š., 15°36′44,53″ v. d.
Patrový zděný barokní dům lékárny, upravený v roce 1883 na lékárnu a pak v 1. polovině 20. století.

Památkově chráněno od 15. srpna 2003.

Cukrářská čp. 173 (Q30716864)


 
   
51435/6-6242
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Cukrářská 173
50°37′39,58″ s. š., 15°36′42,55″ v. d.
Venkovský dům. Poloroubený dům s pavlačí a konstrukčními prvky dokládající složitý vývoj objektu od 18. do počátku 20. století.

Památkově chráněno od 13. února 2002.

Dům Rozkročák (Q30716934)


 
   
50061/6-6110
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Labská 298
50°37′40,69″ s. š., 15°36′42,3″ v. d.
Městský dům Rozkročák. Dvoupatrový (dvoupodlažní?) volně stojící činžovní dům na půdorysu písmene U u mostu přes Labe. Rovnoběžně s ulicí Labskou probíhají dvě podélně situovaná křídla, která jsou propojena traktem, v jehož přízemí je veden sklenutý průjezd. TVznikl v 18. století a v 19. století přestavěný, utilitárními úpravami z průběhu 20. století znehodnocen ve svém vnějším vzhledu.

Památkově chráněno od 9. září 1999.

Kartounka s obytným domem (Q38192746)


 
   
51190/6-6222
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Vančurova 407
50°37′41,59″ s. š., 15°36′46,08″ v. d.
Papírna - kartounka s obytným domem. Polyfunkční objekt s klasicistním jádrem a výraznou secesní přestavbou arch. Erbena z doby před rokem 1905. Secesně komponovaný solitérní objekt o dvou podlažích, částečně podsklepen.

Památkově chráněno od 31. října 2001.

Kbely čp. 386 (Q33239362)


 
   
51951/6-6248
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Kbely 386
50°37′48,01″ s. š., 15°36′44,88″ v. d.
Volně stojící patrový zděný obytný dům z konce 18. století.

Památkově chráněno od 16. dubna 2002.

Socha Panny Marie Pomocné (Q38192771)


 
   
44766/6-5087
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Pod parkem, pp. 1109
50°37′42,35″ s. š., 15°36′50,06″ v. d.
Socha Panny Marie Pomocné na podstavě v Městském parku, z červeného pískovce. Datovaná do roku 1714, doklad šíření kultu Panny Marie Pasovské. V čelním pohledu v nice reliéfní kříž s litinovým Kristem, na levé straně podstavce sv. Blažej v pontifikáliích, s berlou v pravé ruce a hořící svíčkou v levé ruce, na pravé straně podstavce sv. Florián s vědérkem v pravé ruce a kopím v levé ruce.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Labská čp. 159 (Q30716900)


 
   
40815/6-4508
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Labská 159
50°37′35,69″ s. š., 15°36′46,19″ v. d.
Roubený přízemní dům z poloviny 19. století s dvorní pavláčkou a mohutným sedlovým obytným vikýřem v zadní ploše střechy. Neobvyklým způsobem rozšířený tradiční venkovský dům.

Památkově chráněno od 20. srpna 1979.

Nádražní čp. 106 (Q30716873)


 
   
100861
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Nádražní 106
50°37′23,2″ s. š., 15°36′48,85″ v. d.
Nárožní převážně dvoupatrový dům vystavěný ve stylu geometrické secese arch. Pilzem.

Památkově chráněno od 11. února 2004.

Nádražní čp. 100 (Q30717135)


 
   
101397
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Nádražní 100
50°37′22,62″ s. š., 15°36′48,24″ v. d.
Městský nárožní činžovní dům, doklad výstavby města na konci 19. století, s bohatou štukovou výzdobou. Zachované truhlářské prvky a hospodářské objekty. Původně se jednalo o solitérní secesně komponovaný dvoukřídlý dvoupodlažní podsklepený objekt vystavěný na půdorysu písm. L, nachází se na pravém břehu řeky Labe v centrální části města. Dům byl postaven pravděpodobně před rokem 1897 Ignácem Theodorem Peterou jako dílna, prodejna a obytný dům majitele, případně řídících pracovníků. Stavba je provedena v neorenesančním slohu, dochovala se v téměř nezměněné podobě.

Památkově chráněno od 10. února 2005.

Silniční most (Q38192780)


 
   
19555/6-3735
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Nádražní, přes Labe, pp. 1711/16, 1770/2, 1899/1
50°37′22,4″ s. š., 15°36′52,13″ v. d.
Obloukový silniční most přes Labe z konce 19. století. Zděný z rozměrných pískovcových kvádrů, podklenutý jedním segmentovým valeným obloukem a neomítnutý. Na východní straně je v koutě mezi jižním bokem náspu a nábřežím hranolový pilíř, na němž je plató se sochou Jana Nepomuckého. Na západní straně mostu je na jižní straně náspu rizalit, kterým prochází valeně sklenutá stoka.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38192789)


 
   
16262/6-3735
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí u mostu, pp. 1770/2
50°37′22,22″ s. š., 15°36′53,14″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Raně barokní socha v typické poloze u mostu přes řeku, dílo místní kamenické dílny.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Jihoslovanská čp. 458 (Q30716904)


 
   
51247/6-6244
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Jihoslovanská 458
50°37′25,64″ s. š., 15°36′52,74″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní domek hloubkově orientovaný k ulici. Doklad prolínání venkovské a městské stavební produkce v 18. a 1. polovině 19. století.

Památkově chráněno od 17. ledna 2002.

Zámeček (Q30717037)


 
   
50062/6-6111
Pam. katalog
MIS
Vrchlabí Nádražní 471
50°37′19,96″ s. š., 15°36′57,13″ v. d.
Měšťanský dům Zámeček. Soliterní dvoukřídlý objekt na nízké kamenné podezdívce vyrovnávající nerovnost terénu. Průčelí objektu se vstupem od severozápadní strany, stavba obdélného půdorysu, krov sedlové střechy s trojúhelnými štíty v průčelí s kruhovými vyzíry. K tomuto obdélnému traktu přistavěn zhruba čtvercový objekt k jihovýchodní straně (půdorys do objektu do písmene L). V ose vstupního průčelí se nachází osmihranná věž zakončená atikou (od severozápadní strany). Jihovýchodní průčelí je zakončeno dvěma nárožními osmihrannými segmenty.

Památkově chráněno od 10. září 1999.

Hořejší VrchlabíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38192761)


 
   
19200/6-3732
Pam. katalog
MIS
Hořejší Vrchlabí Bucharova, Pod Žalým, proti čp. 57, pp. 119
50°38′27,07″ s. š., 15°36′22,11″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého. Drobná zděná kaple s vysokým krovem s bání, lucernou a cibulí. Doklad uplatnění pozdně barokních forem na nevelkém předměstském sakrálním objektu.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Kovárna (Q29398188)


 
   
29531/6-4587
Pam. katalog
MIS
Hořejší Vrchlabí Bucharova 57
50°38′26,96″ s. š., 15°36′21,41″ v. d.
Poloroubený dvoupodlažní objekt bývalé kovárny s pavlačí obíhající kolem části roubené světnice, se svisle bedněným štítem a obytnou světničkou v podkroví.

Památkově chráněno od 27. dubna 1982.

Kaplička svaté Anny a 14 pomocníků (Q38192756)


 
   
100467
Pam. katalog
MIS
Hořejší Vrchlabí Kněžice, při žluté značce z Vrchlabí na Žalý, st. 835
50°38′5,72″ s. š., 15°35′14,33″ v. d.
Kaplička sv. Anny a 14 pomocníků. Nevelká kaplička datovaná na oltáři do roku 1754, nad vstupem pamětní deska upomínající návštěvu císaře Josefa II. ve válečném roce 1778.

Památkově chráněno od 13. srpna 2003.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat