Seznam kulturních památek ve Vlastiboři (okres Tábor)

Seznam kulturních památek v obci Vlastiboř (okres Tábor) v okrese Tábor

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Vlastiboř v okrese Tábor vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

VlastibořEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 3 (Q33321789)


 
   
19135/3-5098
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 3
49°15′21,42″ s. š., 14°38′13,66″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Jihovýchodní část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q38191286)


 
   
33522/3-5099
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 10, jihozápadní část obce
49°15′23,44″ s. š., 14°38′10,15″ v. d.
venkovská usedlost

Poznámka: 2006: stodola v zadní části dvora zbořena r. 2002
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 16 (Q33321842)


 
   
20221/3-5100
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 16
49°15′28,31″ s. š., 14°38′4,3″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 18 (Q33321802)


 
   
27020/3-5101
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 18
49°15′29,71″ s. š., 14°38′5,9″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Jihozápadní část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka u čp. 32 (Q38191276)


 
   
30067/3-5102
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř
49°15′31,29″ s. š., 14°38′17,1″ v. d.
Sýpka u čp. 32

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 34 (Q33321849)


 
   
27960/3-5103
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 34
49°15′32,88″ s. š., 14°38′20,29″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Severní část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 36 (Q33321796)


 
   
16124/3-5104
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 36
49°15′34,51″ s. š., 14°38′23,77″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Severovýchodní část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 38 (Q33321815)


 
   
28926/3-5109
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 38
49°15′31,86″ s. š., 14°38′25,49″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Severovýchodní část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 39 (Q33321824)


 
   
19633/3-5105
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 39
49°15′34,74″ s. š., 14°38′30,6″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Severovýchodní část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 40 (Q33321830)


 
   
35930/3-5106
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 40
49°15′34,4″ s. š., 14°38′32,4″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Severovýchodní část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka a stodola u čp. 44 (Q38191281)


 
   
100642
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř
49°15′28,28″ s. š., 14°38′26,18″ v. d.
Sýpka a stodola u čp. 44

Památkově chráněno od 3. listopadu 2003.

Usedlost čp. 47 (Q33321837)


   
15419/3-5107
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 47
49°15′24,44″ s. š., 14°38′26,75″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Jihovýchodní část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 64 (Q33321809)


 
   
34668/3-5108
Pam. katalog
MIS
Vlastiboř Vlastiboř 64
49°15′20,52″ s. š., 14°38′16″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Jižní okraj obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SvinkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple se zvoničkou, kovárnou a požární zbrojnicí (Q38141586)


 
   
33298/3-5115
Pam. katalog
MIS
Svinky Svinky
49°16′14,29″ s. š., 14°37′8″ v. d.
Kaple se zvoničkou, kovárnou a požární zbrojnicí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka usedlosti čp. 1 (Q38141574)


 
   
31574/3-5110
Pam. katalog
MIS
Svinky Svinky 1
49°16′14,88″ s. š., 14°37′3,64″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33257579)


 
   
18683/3-5111
Pam. katalog
MIS
Svinky Svinky 3
49°16′12,87″ s. š., 14°37′4,19″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 11 (Q33257568)


 
   
37294/3-5112
Pam. katalog
MIS
Svinky Svinky 11
49°16′15,88″ s. š., 14°37′9,88″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 17 (Q33257600)


 
   
35477/3-5113
Pam. katalog
MIS
Svinky Svinky 17
49°16′17,2″ s. š., 14°37′6,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 26 (Q33257590)


 
   
45775/3-5114
Pam. katalog
MIS
Svinky Svinky 26
49°16′15,72″ s. š., 14°37′0,5″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZálužíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38229408)


 
   
20094/3-5223
Pam. katalog
MIS
Záluží st. 13
49°14′54,95″ s. š., 14°39′29,29″ v. d.
Návesní kaple typu zvonice na čtvercovém půdorysu, zakončená cibulovou zvoničkou. Fasády člení lizénový rám. Kaple byla postavena patrně na konci 18. století.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Kovárna a usedlost čp. 1 (Q38229413)


 
   
14149/3-5222
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 1
49°14′54,98″ s. š., 14°39′30,33″ v. d.
Obecní kovárna na obdélném půdorysu je zatřešena sedlovou střechou. Kovárna byla vystavěna pravděpodobně kolem poloviny 19. století. Součástí souboru je obytně hospodářská budova se stodolou čp. 1, datovaná ve zděné podobě do poloviny 19. století.

Poznámka: Původně byla v MonumNetu uvedena pouze kovárna a adresa ani parcelní číslo nebyly uvedeny.
Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 3 (Q33243278)


 
   
30835/3-5214
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 3
49°14′53,18″ s. š., 14°39′29,68″ v. d.
Usedlost ve zděné podobě pochází ze druhé poloviny 19. století je tvořena obytným stavením z roku 1876, špýcharem a hospodářskými budovami. Trojúhelná průčelí zdobí lizény, šambrány, římsy, vlys a bohatá ornamentální štuková výzdoba (srdíčka,obloučky).

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 4 (Q33243284)


 
   
36921/3-5215
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 4
49°14′51,35″ s. š., 14°39′29,55″ v. d.
Venkovská usedlost. Na jihovýchodním okraji vsi při silnici stojí uzavřená usedlost ve zděné podobě ze druhé poloviny 19. století. Usedlost tvoří rozložitý dům s trojúhelným štítem a bohatou blatskou štukovou výzdobou, patrová sýpka s trojúhelným štítem a štukovou výzdobou a hospodářské budovy.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 5 (Q38229429)


 
   
40726/3-5216
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 5
49°14′54,96″ s. š., 14°39′26,54″ v. d.
Venkovská usedlost. Uzavřená usedlost patří k závěrečnému období doznívání blatského slohu na konci 19. století. Areál tvoří dům s trojúhelným štítem od M. Patáka z roku 1887, podélně orientovaná sýpka s trojúhelným štítem, brána a hospodářské objekty ve dvoře z 20. století. Památková ochrana zaniklé maštale byla zrušena v roce 1997.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 6 (Q33243238)


 
   
19617/3-5217
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 6
49°14′55,77″ s. š., 14°39′24,84″ v. d.
Uzavřená usedlost s obytným domem, špýcharem, bránou a hospodářskými objekty byla postavena ve druhé polovině 19. století na starších základech a je představitelem doznívajícího blatského slohu. Dům má eklektickou fasádu z roku 1903, špýchar je z roku 1897.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 7 (Q33243246)


 
   
34447/3-5218
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 7
49°14′57,67″ s. š., 14°39′27,33″ v. d.
Uzavřená rozlehlá usedlost dvouštítového uspořádání byla vystavena ve druhé polovině 19. století. Dům, patrová sýpka a zeď s bránou mají relativně prostá průčelí s jednoduchou blatskou štukovou výzdobu z 90. let 19. století. Areál doplňují hospodářské objekty.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Výklenková kaplička (Q38229419)


   
38212/3-5224
Pam. katalog
MIS
Záluží při čp. 7 v zahradě, pp. 242
49°15′0,76″ s. š., 14°39′31,84″ v. d.
Výklenková kaple na příčně obdélném půdorysu, zakončená trojúhelným štítem s datací 1886. V ose průčelí hluboká půlkruhová nika s profilovanou šambránou. Kaple má římsou oddělený vysoký sokl.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 8 (Q33243253)


 
   
20252/3-5219
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 8
49°14′57,09″ s. š., 14°39′29,86″ v. d.
Usedlost byla vystavěna ve zděné podobě kolem poloviny 19. století. Areál tvoří dům s trojúhelným štítem z roku 1868 s bohatou blatskou výzdobou (patrně dílo M. Patáka), patrová sýpka z roku 1861 s křídlovým štítem a ornamentální výzdobou od F. Šocha a hospodářskými objekty.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 9 (Q33243262)


 
   
31257/3-5220
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 9
49°14′56,26″ s. š., 14°39′31,19″ v. d.
Usedlost byla do podoby čtyřbokého dvorce přestavěna ve 2. polovině 19. století. V čele je podélně orientovaný dům s průjezdem a patrová sýpka. Průčelí mají bohatou blatskou výzdobu (pilastry, ornamenty) a jsou patrně dílem M. Patáka. Ve dvoře hospodářské objekty.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 11 (Q33243270)


 
   
33481/3-5221
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 11
49°14′56,17″ s. š., 14°39′26,74″ v. d.
Usedlost dvouštítového uspořádání s trojúhelnými štíty s blatskou výzdobou (vlys s kroužky, pilastry, věnečky) byla postavena kolem poloviny 19. století. Areál tvoří dům, špýchar, brána a hospodářské budovy ve dvoře.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Usedlost čp. 12


 
   
106545
Pam. katalog
MIS
Záluží Záluží 12
49°14′53,25″ s. š., 14°39′27,65″ v. d.
Usedlost postavená nejpozději v první polovině 19. století. Hodnotné je průčelí usedlosti s pozdně secesními a lidovými motivy z roku 1928.
  • obytné stavení. Obytná obdélná budova staršího založení byla v roce 1928 prodloužena směrem do návsi a její fasáda byla opatřena cementovou omítkou s pozdně secesní výzdobou s lidovými motivy. Interiér zachovává klasickou trojdílnou dospizici.
  • stáje. Obdélné stáje se sedlovou střechou navazují na obytnou budovu, v interiéru dochovány klenby (placková klenba, klenba do traverz) a řemeslné prvky.
  • stodola. Zděná obdélná stodola se sedlovou střechou byla do dnešní podoby přestavěna v roce 1911. Průjezdná stodola ma klasické půdorysné členění s Ránkovým krovem.
  • špýchar. Patrový špýchar se sedlovou střechou má obdobně pojednané průčelí z roku 1928, jako obytný dům, je opatřeno cementovou omítkou s pozdně secesní výzdobou s lidovými motivy. Interiér klasický, jednoprostorový, s trámovými stropy a Ránkovým krovem.
  • chlévy s kolnou. Za špýcharem stojí přízemní obdélný objekt chlévů s kolnou datovaný patrně do 19. století. Chlévy mají klenuté prostory, podsklepená kolna je otevřena do Ránkova krovu, sklep klenutý segmentovou klenbou.
  • prádelna a pařák. Ke špýcharu a ohradní zdi s bránou byl přistavěn drobnější zděný objekt s pultovou střechou, původně sloužící jako prádelna a pařák. Interiéry plochostropé.
  • ohradní zdi s bránou a brankou. Vysoce reprezentativně pojatá ohradní zeď s bránou a brankou uzavírá průčelí usedlosti mezi obytným stavením a špýcharem. Celkové výtvarné řešení evokuje dojem funerální architektury.

Památkově chráněno od 29. července 2020.

Výklenková kaple Panny Marie (Q38229424)


 
   
45426/3-5225
Pam. katalog
MIS
Záluží severozápadně od Záluží, u silnice II/135 směr Vlastiboř, pp. 254
49°15′2″ s. š., 14°39′19,78″ v. d.
Výklenková kaple na příčně obdélném půdorysu, zakončená trojúhelným štítem s datací 1892 a nápisem Svatá Maria oroduj za nás. V ose průčelí hluboká půlkruhová nika.

Památkově chráněno od 18. října 1973.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat