Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek ve Strašnicích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Strašnice v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Praha 10Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Nová strašnická škola (Q12041281)


 
   
105384
Pam. katalog
MIS
Strašnice V olšinách 200/67 a 200/69, Mrštíkova 200/36, Saratovská 200/1
50°4′22,6″ s. š., 14°29′32,67″ v. d.
Areál této památky tvoří budova školy, pomník legionářům, ohradní zdi a oplocení, zahrada a dvůr. Samotná školní budova byla postavena roku 1908 jako obecná škola, autor Josef Domek, spolupráce Antonín Belada. Původně byla škola označovaná Jubilejní, vznikla v roce 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. Puristická přístavba pochází z let 1927–1929. Areál je spjat i s významnými činnostmi a událostmi.

Památkově chráněno od 21. května 2014.

Bečvářův dvůr (Q22074663)


 
   
40747/1-1661
Pam. katalog
MIS
Strašnice Starostrašnická 16/25, V olšinách 16/82
50°4′19,06″ s. š., 14°29′30,01″ v. d.
Venkovská usedlost - Bečvářův dvůr. Usedlost vznikla roku 1781 na místě starší strašnické tvrze. Současné pojmenování nese usedlost po Tomáši Bečvářovi, který ji získal roku 1862. Jednopatrová trojkřídlá budova okolo ústředního dvora. Středem hlavního křídla probíha průjezd.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Trmalova vila (Q12059680)


 
   
40749/1-1662
Pam. katalog
MIS
Strašnice U Nových vil 91/19, Vilová 91/11
50°4′25,75″ s. š., 14°29′17,73″ v. d.
Trmalova vila z let 1902–1903 je jednou z prvních architektonických počinů Jana Kotěry. Archiktura vily je silně ovlivněna typem anglických moderních vil.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Evangelický hřbitov ve Strašnicích (Q9193438)


 
   
52164/1-2323
Pam. katalog
MIS
Strašnice Vinohradská 1505/161
50°4′39,28″ s. š., 14°29′2,57″ v. d.
Evangelický hřbitov byl založen roku 1785 a fungoval až do roku 1950. Nachází se zde několik kvalitních památkově chráněných náhrobků a hrobového příslušenství. Význam pietního prostoru umocňuje parkové rozvržení s akcentací kříže v půdorysu hřbitova.

Památkově chráněno od 18. listopadu 2002.

Červenkova kaple (Q11175798)


 
   
105021
Pam. katalog
MIS
Strašnice Novostrašnická, pp. 2751
50°4′29,81″ s. š., 14°30′33,54″ v. d.
Dle donačního nápisu vznikla kaple v Nových Strašnicích roku 1900. Stavba obdélného půdorysu, která je nad závěrovou jižní částí opatřena hranolovou vížkou. Podle rodinné tradice byla kaple postavena na paměť ženy, která zemřela na nákazu při ošetřování studentů v době studentských bouří v roce 1848. Dle pamětního nápisu ji ku přání své choti Antonie postavil Josef Červenka, bývalý majitel usedlosti č. 11 ve Starých Strašnicích, majitel usedlosti č. 1 v Nových Strašnicích.

Památkově chráněno od roku 2012.  

Praha 3Editovat

V části Strašnic spadající do městské části a obvodu Praha 3 není evidována žádná kulturní památka.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat