Seznam kulturních památek v Suchdole (Praha)

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Suchdol v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník Rudé armády (Q38140623)


Praha Suchdol - Ruda armada osvobodila Prahu.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40504/1-1496
Pam. katalog
MIS
Suchdol Kamýcká, Internacionální, Brandejsovo náměstí, parc. 1627/6
50°7′57,86″ s. š., 14°22′36,52″ v. d.
Žulový hranolovitý pomník Rudé armády byl zbudován roku 1948.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Zájezdní hostinec na Výhledech (Q38140608)


Suchdol, Výhledy, Kamýcká, bývalý zájezdní hostinec (01).jpg
 
Kategorie „Zájezdní hostinec na Výhledech “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41317/1-2030
Pam. katalog
MIS
Suchdol Kamýcká 15/153
50°8′16,04″ s. š., 14°22′1,87″ v. d.
Zájezdní hostinec. Areál zájezdního hostince zmiňován již po polovině 16. století, později sloužil jako přepřahací stanice, před rokem 1900 byl novodobě přestavěn a poničen přístavky, další znehodnocující úpravy proběhly po polovině 20. století, kdy byly jednotlivé budovy areálu nevhodně přestavěny a další objekty dostavěny. Areál tvoří dvoukřídlá budova bývalého hostince (křídlo souběžné s ulicí upraveno pro prodejnu elektro, křídlo kolmé k ulici v přestavbě), bývalé stáje (rovnoběžně se silnicí), ohradní zeď, brána se nedochovala. Podle anotace v Památkovém katalogu si i přes pozdější razantní zásahy areál stále uchoval svoji cennou historickou podstatu. Podle popisu památkové hodnoty v Památkovém katalogu byl areál v průběhu 20. století přestavěn, jednotlivé objekty zcela nevhodně upravovány a v podstatě ztratil svoji hodnotu. Podle anotace v Památkovém katalogu budovy zájezdního hostince vznikly kolem roku 1900 na místě staršího hostince a i přes pozdější razantní zásahy si areál uchoval svoji cennou historickou podstatu.
 • zájezdní hostinec čp. 15, parc. 1/1
 • parc. 2
 • hospodářská budova - přestavěno, parc. 1/4 (budova má adresu Kamýcká 1292/155, která v MonumNetu není zmíněna)
 • parc. 1/5
 • parc. 1/3 bez staveb
 • parc. 1/6 bez staveb, bez novostavby stodoly
 • bývalé chlévy - přestavěno, parc. 1/2

Památkově chráněno od roku 1978. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Brandejsův statek (Q11244074)


Dvorská str, Prague Suchdol.jpg
 
Kategorie „Brandejsův statek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41315/1-2029
Pam. katalog
MIS
Suchdol Dvorská 1/3
50°8′21,79″ s. š., 14°22′17,83″ v. d.
Zemědělský dvůr Brandejsův: přes starší historický základ mají objekty podobu převážně z roku 1822–1824. V jádru objektu jsou však dochovány zdi z 2. poloviny 16. století. Ve své době zde pobývali významní umělci (Ženíšek, Brožík, Aleš aj.).
 • zámeček čp. 1
 • hospodářská budova
 • stodoly I-II
 • chlévy I-II
 • ohradní zeď s bránou

Památkově chráněno od roku 1978. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaple se zvoničkou a zvonem (Q38140615)


Praha, Suchdol, Kaple se zvoničkou 01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51985/1-2290
Pam. katalog
MIS
Suchdol Ke Kozím hřbetům, Pod Rybníčkem, parc. 126
50°8′24,58″ s. š., 14°22′19,52″ v. d.
Kaple se zvoničkou a zvonem. Drobná kaple jednoduchého ztvárnění vznikla patrně ve 2. polovině 19. století.

Památkově chráněno od 4. června 2002.

Kaple svatého Václava (Q12028052)


Suchdol, kaple svatého Václava, portál.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus (Suchdol) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40803/1-1692
Pam. katalog
MIS
Suchdol při cestě na Kozí hřbety, poblíž rozcestí ulic U kapličky a Ke Kozím hřbetům, parc. 2223
50°8′38,18″ s. š., 14°22′13″ v. d.
Kaple (kostel) sv. Václava, bývalý hřbitov. Kaple z roku 1705 byla postavena při bývalém morovém hřbitově. Jde o poměrně jednoduchou stavbu na obdélném půdoryse s půlkruhovým závěrem.

Poznámka: MonumNet uváděl v rubrice ulice nesmyslný údaj Malé Číčovice
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Trojanův mlýn (Q38140603)


Trojanův mlýn.jpg
 
Kategorie „Trojanův mlýn (Suchdol) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100318
Pam. katalog
MIS
Suchdol Trojanův mlýn 16/2
50°8′46,73″ s. š., 14°22′23″ v. d.
Trojanův vodní mlýn. Mlýnice pochází pravděpodobně již ze 17. století, ostatní části areálu byly přistavěny později. Mlýn je dochován ve velmi dobré autentické podobě. Areál středověkého založení s dalším kontinuálním vývojem až do 20. století. Pobýval ze malíř Mikoláš Aleš a natáčel se zde seriál Byli jednou dva písaři. Mlýnice byla vystavěna na obdélném půdorysu. Hospodářská stavení, rozkládající se na nepravidelném půdorysu písmena L, jsou od hlavního stavení oddělena venkovním schodištěm s dřevěným zábradlím. Větší část chlévů je situována rovnoběžně s hlavním stavením mlýnice, oddělena od něj volným dvorkem. Autenticita hospodářského stavení je podtržena masivními zděnými opěráky. Novější část Trojanova mlýna, navržena a postavena ve 40. letech 20. století přiléhá na nepravidelném půdorysu písmene L ke starému stavení od jihovýchodu. Východně od mlýna je situována stodola vybudovaná asi na konci 18. století. Ohradní zeď, brána a branka nejsou kulturní památkou.
 • vodní mlýn čp. 16, hospodářská budova, parc. 2251
 • stodola, parc. 2253
 • parc. 2230, 2231/1–4, 2232, 2243/1, 2243/2, 2252, 2254, 2255,2312, 2313

Památkově chráněno od 30. května 2003.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat