Seznam kulturních památek v Sedlci (Praha)

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Sedlec v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

SedlecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nejsvětější Trojice (Q8408166)


 
   
44492/1-1497
Pam. katalog
MIS
Sedlec V Sedlci, pp. 209, 208
50°7′55,78″ s. š., 14°23′31,12″ v. d.
Barokní kaple volně stojící ve svahu pochází z roku 1725. Kaple na čtvercovém půdorysu se zvlněným pláštěm - zvýrazněn je presbytář a průčelí. Kaple má mansardovou střechu. Nad korunní římsu vystupuje atiková zídka, nad ní se tyčí drobná hranolová věžička s vpadlými stranami, malinkými volutovými křidélky. Věžička je ukončena makovicí a křížem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Zámeček Sedlec (Q31451903)


 
   
40506/1-1498
Pam. katalog
MIS
Sedlec V Sedlci 7/19
50°7′58,73″ s. š., 14°23′30,84″ v. d.
Klasicistní zámeček pochází z poloviny 19. století, stojí při úpatí svahu. Přiléhá k němu uzavřený dvůr se třemi hospodářskými budovami a rozsáhlá zahrada obehnaná zdí s branou. Celý objekt je dlouhodobě neudržovaný, v havarijním stavu.
  • Zámeček je patrová stavba na podélném půdorysu s delší stranou kolmou na vrstevnice, fasáda má strohé klasicistní členění.
  • Tři hospodářské budovy jsou seskupeny okolo podélného dvora.
  • K zámečku přiléhá zahrada, dnes má charakter anglického parku, který je však značně zanedbán. Areál je obehnán zdí z kamenného, dnes již neomítnutého zdiva s cihlovou korunou. Ve zdi je brána s půlruhovým vstupem, zakončená sedlovou stříškou a po stranách s projmutými křídly.

Podle textů z roku 2014 patřil zámek hlavnímu městu Praze a to jej pronajímalo Vysoké škole zemědělské pro ustájení koní sloužících studentům, což je ovšem založeno na zmateném článku, který si sedlecký zámek plete s Brandejsovým statkem na Suchdole.[1][2] Dle údaje z roku 2017 ruiny sedleckého zámku vlastní společnost ROBY, akciová společnost s akcionáři z Itálie.[2]
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Železniční viadukt V Podbabě (Q37171841)


 
   
54882/1-2304
Pam. katalog
MIS
Dejvice Praha-Dejvice, Praha-Sedlec, V Podbabě, u vyústění do ul. Podbabská
50°7′18,91″ s. š., 14°23′36,53″ v. d.
Železniční most - viadukt v km 417,204 trati Praha–Děčín. Viadukt překračuje vyústění Šáreckého potoka a ulici V Podbabě u vyústění do ulice Podbabské. Pochází z roku 1850, svršek byl upraven roku 2003. Na viaduktu jsou umístěny tři pamětní destičky, upomínající na povodně v letech 1890, 1896 a 2002. Stavba v duchu pozdního klasicismu, časově i architektonicky příbuzná Negrelliho viaduktu v Karlíně a Holešovicích, kombinující půlkruhově zaklenuté boční tunely a střední segmentový mostní oblouk nad potokem. U jižního krajního oblouku je klenba nasazena přímo na skálu.

Poznámka: Památkový katalog neuvádí parcelní čísla.
Památkově chráněno od 12. července 2002.

ReferenceEditovat

  1. Stanislav Šumbera: Chátrající památky: Suchdolský zámeček slouží jako stáj, Dům a zahrada, 5. 4. 2014
  2. a b Zámek Praha - Sedlec, Prázdné domy

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat