Seznam kulturních památek v Satalicích

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Satalice v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

SataliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Nádraží Satalice (Q7237705)


 
   
51997/1-2298
Pam. katalog
MIS
Satalice K nádraží 25/1
50°7′23,43″ s. š., 14°34′15,45″ v. d.
Železniční stanice Satalice, z toho jen: staniční budova. Železniční stanice byla postavena v roce 1872 jako součást pražské turnovsko-kralupské dráhy. Jednopatrová budova na obdélném půdorysu s převyšujícími krajními částmi.

Památkově chráněno od 24. června 2002.

Stacionární lokomobila (Q38094339)


   
52207/1-2320
Pam. katalog
MIS
Satalice K nádraží 125/2a, v kotelně
50°7′22,43″ s. š., 14°34′27,43″ v. d.
Jiná stavba pro zpracování dřeva, z toho jen: stacionární lokomobila. v. č. 5305/1928, výkon 500HP

Poznámka: Z Památkového katalogu záznam zmizel.
Památkově chráněno od 6. listopadu 2002.

Kaple svaté Anny (Q38094349)


 
   
41256/1-1987
Pam. katalog
MIS
Satalice v parčíku při ulici K Radonicům, parc. 75, 76
50°7′36,52″ s. š., 14°34′31,13″ v. d.
Kaple sv. Anny. Orientovaná jednolodní kaple s půlkruhovým presbytářem a věžičkou nad západním průčelím byla postavena ve 2. čtvrtině 18. století. Drobná vesnická kaple s bohatě členěným průčelím, umístěná na návsi nedaleko satalické obory. Podle MonumNetu součástí památky je pětice památných lip, v Památkovém katalogu nezmíněny.

Památkově chráněno od roku 1964.  

Myslivna (Q31500269)


 
   
41342/1-2046
Pam. katalog
MIS
Satalice Za kapličkou 18/10
50°7′37,71″ s. š., 14°34′33,43″ v. d.
Myslivna, část ohradní zdi s brankou. Objekt myslivny byl nejspíš postaven na počátku 19. století. Jedná se o přízemní budovu na obdélném půdoryse s jemnou klasicistní fasádou a valbovou střechou. Součást rozsáhlého zázemí vinořského zámku.

Památkově chráněno od roku 1982.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat