Seznam kulturních památek v Přední Kopanině

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Přední Kopanina v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Přední KopaninaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q12030646)


 
   
41193/1-1946
Pam. katalog
MIS
Přední Kopanina 50°7′2,2″ s. š., 14°17′47,25″ v. d. Kostel sv. Maří Magdalény: areál kostela sv. Máří Magdalény se hřbitovem, ohradní zdí a kaplí sv. Marty a Ludmily je velmi cenným historickým celkem. Samotná rotunda představuje jednu z mála dochovaných staveb tohoto druhu.
  • kostel Máří Magdalény, parc. 1, orientovaná centrální stavba (rotunda) z poloviny 12. století
  • hřbitov, ohradní zeď, parc. 2
  • polygonální kaple sv. Marty a Ludmily, parc. 11, z roku 1712, stavební součást domu čp. 29. Kaple je drobná obdélná stavbička s trojbokým presbyteriem, připojená k budově dvorce, orientovaná presbyteriem na jih, v presbyteriu je zároveň vstup, pravoúhlý, s polygonálním nadsvětlíkem. Kaple je zastřešena sedlovou, presbyterium stanovou střechou. Kaple slouží k uložení uren.
  • dřevěná zvonice z roku 1935, parc. 12

Památkově chráněno od roku 1964.  

Jezuitský dvůr (Q38045296)


 
   
103680
Pam. katalog
MIS
Přední Kopanina Hokešovo náměstí a K Tuchoměřicům čp. 1, Hokešovo náměstí čp. 29 a 30
50°7′2,56″ s. š., 14°17′50,55″ v. d.
Dvorec - jezuitský dvůr. Areál jezuitského dvora se skládá z čp. 1, 30 a 29 a vznikal postupně od 2. poloviny 17. století. Některé části však mouhou pocházet z ještě starší tvrze, jenž se nacházela v těchto místech. Dvůr založen ve 2. polovině 17. století s pozdějšími přístavbami a hospodářskými budovami z 18. a 19. století. Památkově chráněn soubor částí budov bývalého hospodářského dvora:
  • čp. 1, parc. 3, patrová budova, nejstarší část; výrazná přestavba v 1. polovině 20. století. Původní je kamenný sklípek s klenbami, v přízemí valené klenby a české placky.
  • čp. 30 včetně brány, parc. 27/1, sousedí s budovou čp. 1, s níž původně tvořila jedinou budovu na obdélném půdorysu podél tradiční komunikace, uprostřed s klenutým vjezdem do dvora, celá podsklepená. Sklepení je pravděpodobně pozůstatek pásu budov bývalé tvrze. Uprostřed hlavního průčelí (východní fasády celého dvora) je půlkruhově zaklenutý průjezd s kamenným portálem zakončeným nástavcem s přímou římsou, pod níž je v klenáku portálu umístěn znak – reliéfní slunce s vpadlým polem s písmeny IHS.
  • čp. 29, parc. 25/2. Patrová budova na půdoryse se sedlovou střechou, pravděpodobně z 18. století, původně hospodářský objekt s chlévy a sýpkou. Je orientována štítem do ulice, k štítové zdi na počátku 18. století přistavěna kaple sv. Marty a Ludmily, která je součástí areálu kostela sv. Maří Magdaleny.
  • parc. 11

Památkově chráněno od 19. srpna 2009.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat