Seznam kulturních památek v Příbrami

Seznam kulturních památek v obci Příbram v okrese Příbram

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Příbram v okrese Příbram vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Příbram IEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Arcibiskupský zámek Ernestinum (Q31864084)


 
   
17562/2-2513
Pam. katalog
MIS
Příbram Tyršova 106
49°41′23,26″ s. š., 14°0′37,39″ v. d.
Zámek arcibiskupský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník padlých za první světové války (Q38045936)


 
   
104172
Pam. katalog
MIS
Příbram Arnoštovy sady (sady Na Příkopech)
49°41′24,49″ s. š., 14°0′39,93″ v. d.
Pomník padlých za první světové války

Památkově chráněno od 22. prosince 2010.

Kostel sv. Jakuba Většího (Q27687770)


 
   
38783/2-2508
Pam. katalog
MIS
Příbram Masarykovo náměstí
49°41′19,2″ s. š., 14°0′35″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům nám. T. G. Masaryka 107 (Q31863996)


 
   
32387/2-2514
Pam. katalog
MIS
Příbram nám. T. G. Masaryka 107
49°41′21,05″ s. š., 14°0′36,78″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Modrý hrozen (Q31863970)


 
   
26128/2-2947
Pam. katalog
MIS
Příbram nám. T. G. Masaryka 143
49°41′15,97″ s. š., 14°0′35,89″ v. d.
Městský dům Modrý hrozen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Báňské ředitelství (Q38045929)


 
   
28852/2-2515
Pam. katalog
MIS
Příbram nám. T. G. Masaryka 121
49°41′19,61″ s. š., 14°0′38,01″ v. d.
Jiná správní stavba - báňské ředitelství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům T. G. Masaryka 144 (Q31863941)


 
   
42210/2-2516
Pam. katalog
MIS
Příbram nám. T. G. Masaryka 144
49°41′15,43″ s. š., 14°0′35,32″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Děkanství (Q31864117)


 
   
45538/2-2510
Pam. katalog
MIS
Příbram Jakubská 97
49°41′22,16″ s. š., 14°0′31,72″ v. d.
Děkanství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

21 náhrobků (Q38045923)


 
   
21418/2-2519
Pam. katalog
MIS
Příbram hřbitov
49°41′28,73″ s. š., 14°0′48,4″ v. d.
Hrob - 21 náhrobků

Poznámka: Poznámka v MonumNetu: 2006: 2 náhrobky nenalezeny
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Příbram IIEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Poutní místo Svatá Hora (Q593540)


 
   
21011/2-2542
Pam. katalog
MIS
Příbram Příbram II čp. 590, 591, 592
49°41′6,04″ s. š., 14°1′3,29″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie s býv. jezuitskou rezidencí - poutní místo Svatá Hora. Část objektu je chráněna jako národní kulturní památka. Součásti kulturní památky:
 • kostel Nanebevzetí Panny Marie, terasa s balustrádou, sochařská výzdoba, schodiště, ambity s kaplemi, zvonicí a portály
 • čp. 590
 • rezidence čp. 591
 • rezidence čp. 592, stodola
 • mariánský sloup
 • mariánská studna
 • sousoší Kalvárie
 • socha svatého Vojtěcha
 • ohradní zeď zahrady s výklenkovou kaplí sv. Jana
 • Svatohorské schody

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Příbram IIIEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům Dlouhá 96 (Q31864032)


 
   
45575/2-2512
Pam. katalog
MIS
Příbram Dlouhá ul. 96
49°41′13,86″ s. š., 14°0′41,19″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

U Modré hvězdy (Q31863867)


 
   
41722/2-2511
Pam. katalog
MIS
Příbram Dlouhá ul. 94
49°41′13,77″ s. š., 14°0′43,57″ v. d.
Měšťanský dům U Modré hvězdy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům V Brance 82 (Q31863835)


 
   
14015/2-2509
Pam. katalog
MIS
Příbram V Brance 82
49°41′16,23″ s. š., 14°0′41,01″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Příbram V-ZdabořEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Důl Drkolnov s historickým podzemím (Q38045970)


 
   
46152/2-2851
Pam. katalog
MIS
Příbram Nad Štolou
49°40′18,39″ s. š., 13°59′2,69″ v. d.
Rudný důl Drkolnov s historickým podzemím. Šachetní budova, portál vodní a vstupní štoly s navazujícími tarasními zdmi, portál odtokové (odpadní) štoly, odtoková (odpadní) štola, historické podzemí. K. ú. Příbram a Březové Hory.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Příbram VI-Březové HoryEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q27687978)


 
   
30774/2-2907
Pam. katalog
MIS
Příbram Prokopská, Březové Hory
49°41′9,58″ s. š., 13°59′37,5″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vojtěcha (Q27687843)


 
   
101782
Pam. katalog
MIS
Příbram Náměstí J. A. Alise
49°40′59,53″ s. š., 13°59′23,78″ v. d.
Kostel sv. Vojtěcha a dva kandelábry

Památkově chráněno od 4. dubna 2006.

Důl Ševčiny (Q10398377)


 
   
21574/2-2845
Pam. katalog
MIS
Příbram Třemošenská 292, 293, 297, 322
49°40′59,32″ s. š., 13°59′13,26″ v. d.
Rudný důl Ševčiny
 • šachetní budova čp. 292, těžní jáma
 • budova sypů čp. 297, důlní nádvoří, včetně odvalů
 • hornické lázně čp. 322
 • cáchovna čp. 293
 • strojovna na parcele st. 212

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Portál Ševčinské průjezdní štoly (Q38045976)


 
   
23124/2-3114
Pam. katalog
MIS
Příbram Pod Struhami
49°41′4,59″ s. š., 13°59′20,92″ v. d.
Rudný důl - Ševčinská průjezdní štola, z toho jen: vstupní portál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vstupní portál Mariánské štoly (Q38045959)


 
   
17230/2-2850
Pam. katalog
MIS
Příbram Husova
49°41′7,92″ s. š., 13°59′27,74″ v. d.
Rudný důl - Mariánská štola, z toho jen: vstupní portál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Důl Vojtěch (Q11863227)


 
   
35432/2-2844
Pam. katalog
MIS
Příbram Husova 29
49°41′9,98″ s. š., 13°59′29,34″ v. d.
Rudný důl Vojtěch. Cáchovna čp. 29, šachetní budova, stará strojovna - kompresovna, nová strojovna s těžním strojem, uhelna.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Důl Anna (Q38045943)


 
   
39025/2-2846
Pam. katalog
MIS
Příbram čp. 27, 274, Březové Hory
49°41′15,71″ s. š., 13°59′39,42″ v. d.
Rudný důl Anna
 • jámová budova čp. 27
 • cáchovna čp. 274
 • nádvoří a rezidua objektu při cáchovně
 • nádvoří a portál Prokopské štoly
 • strojovna s těžním strojem
 • vstup do štoly
 • historické podzemí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Budova projekce (Q38045953)


 
   
27128/2-2848
Pam. katalog
MIS
Příbram Husova 31
49°41′5,92″ s. š., 13°59′23,91″ v. d.
Jiná správní stavba - projekce

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Inspektorát (Q38045947)


 
   
30499/2-2847
Pam. katalog
MIS
Příbram Husova 257
49°41′4,19″ s. š., 13°59′22,25″ v. d.
Jiná správní stavba - inspektorát

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Šichtamt (Q38045965)


 
   
12933/2-2849
Pam. katalog
MIS
Příbram Prokopská 14, 40
49°41′6,3″ s. š., 13°59′31,7″ v. d.
Jiná správní stavba - úřednický dům tzv. Šichtamt

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hornický domek Havířská 105 (Q31863905)


 
   
103668
Pam. katalog
MIS
Příbram Havířská 105
49°40′50,95″ s. š., 13°59′11,26″ v. d.
Venkovský dům - hornický domek

Památkově chráněno od 17. srpna 2009.

Příbram VIIEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Společenský dům (Q31864052)


 
   
101803
Pam. katalog
MIS
Příbram Legionářů 400, Březové Hory
49°40′52,66″ s. š., 14°0′3,05″ v. d.
Společenský dům

Památkově chráněno od 27. dubna 2006.

ZavržiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q10287589)


 
   
24196/2-2926
Pam. katalog
MIS
Zavržice JZ od Zavržic, SSZ od Kamenné, Kamenná/Zavržice
49°37′43,01″ s. š., 13°59′22,41″ v. d.
Židovský hřbitov v Kamenné/Zavržicích

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat