Seznam kulturních památek v Malšicích

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Malšice v okrese Tábor vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

MalšiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q37817102)


 
   
40457/3-4896
Pam. katalog
MIS
Malšice náměstí V. Háka, st. 2, pp. 2170
49°21′44,69″ s. š., 14°34′45,53″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice. Původně gotický kostel z roku 1373, v letech 1743–1745 zbarokizován. Interiérové úpravy v rustikalizovaném beuronském stylu provedeny počátkem 20. století. V interiéru dochovány zděné a dřevěné konstrukce.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Pomník obětem I. odboje (Q37817068)


 
   
28401/3-4898
Pam. katalog
MIS
Malšice náměstí V. Háka, pp. 2100/14
49°21′45,32″ s. š., 14°34′40,16″ v. d.
Pomník obětem I. odboje – socha Odboje (socha obětí první světové války) v parkové úpravě na návsi byla vyhotovena roku 1920 sochařem J. V. Duškem. Uprostřed parku vytvořeno malé návrší z přírodního neopracovaného kamene, v jehož středu na hranolovém podstavci skalnatý útvar s vkomponovanými kříži se jmény obětí 1. světové války. Na vrcholu skály umístěna nahá postava jinocha držícího v náručí svazek prutů (fascés).

Poznámka: MonumNet jako adresu uvádí „náves“
Památkově chráněno od roku 1963.  

Krucifix (Q37817092)


 
   
42205/3-4897
Pam. katalog
MIS
Malšice u křižovatky Bechyňská – K Nádraží, jihovýchodní konec náměstí V. Háka, při čp. 86, pp. 1359/12
49°21′42,72″ s. š., 14°34′49,14″ v. d.
Krucifix. Kamenný podstavec pod kovový kříž ve tvaru stély s reliéfy a s ornamentální výzdobou je datován do konce 19. století. Kovový kříž se nedochoval, chybí.

Poznámka: MonumNet uvádí umístění „při čp. 86“
Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 42 (Q33407776)


 
   
36906/3-4891
Pam. katalog
MIS
Malšice náměstí V. Háka 42
49°21′43,96″ s. š., 14°34′40,4″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova čp. 42 se stájemi, chlévy, stodola, vjezdová brána s brankou. Bohatý barokní statek, drobná usedlost dvouštítového uspořádání byla postavena ve třetí čtvrtině 19. století, přestavby ve 20. století. Dům má trojúhelný štít s polokruhovým ukončením, doplněný štukovou výzdobou. Dochovány zděné a dřevěné konstrukce.

Poznámka: MonumNet uvádí nám. V. Hálka místo náměstí V. Háka.
Památkově chráněno od roku 1963.  

  Usedlost čp. 102 (Q37817078)


 
   
32445/3-4895
Pam. katalog
MIS
Malšice Táborská 102
49°21′51,66″ s. š., 14°34′51,65″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova se stájemi a dřevníkem čp. 102, s omezením: bez stavby chlévů a ohradní zídky. Usedlost s datací 1865 je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, je zařazena na seznamu ohrožených kulturních památek. Z původní usedlosti se dochovaly pouze obvodové stěny a krovy obytného domu a hospodářské budovy.

Památkově chráněno od roku 1963.  
Památková ochrana zrušena 24. července 2017.

Usedlost čp. 10 (Q33407806)


 
   
44696/3-4892
Pam. katalog
MIS
Malšice Spálená 10
49°21′51,87″ s. š., 14°34′46,38″ v. d.
Venkovská usedlost. Drobná usedlost se dochovala v neúplném stavu pouze obytné stavení s hospodářskou částí, stodola je nová a ostatní objekty se nedochovaly. Usedlost je datována do třetí čtvrtiny 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 14 (Q33407790)


 
   
45184/3-4894
Pam. katalog
MIS
Malšice Spálená 14
49°21′53,34″ s. š., 14°34′41,76″ v. d.
Venkovská usedlost. Tríkřídlou usedlost s datací 1885 tvoří obytný dům s trojúhelným štítem, hospodářské budovy, brána se segmentovým vjezdem.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od roku 1963.  

Hrad Příběnice a hradní městečko, zřícenina Příběničky (Q30235269)


 
   
46096/3-4786
Pam. katalog
MIS
Malšice 3,5 km severozápadně od obce
49°23′34,51″ s. š., 14°33′41,55″ v. d.
Sídelní komplex zřícenin hradu Příběnice, podhradního městečka, zaniklého hradu Příběničky. Od první poloviny 15. století zříceninami, do dnešní doby se dochovaly část věže, základy paláce, valy, příkopy.
  • latrán, Malšice st. 137, 138, 391, 444, 449–464, pp. 1019, 1022/9, 1022/10
  • Malšice pp. 1022/1 a 1022/16 v rozsahu hradu Příběnice
  • latrán, Řepeč pp. 705/1, 705/2, 705/3,
  • Řepeč pp. 734 v rozsahu torza hradu Příběničky

Památkově chráněno od roku 1963.  

DobřejiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohyla v Kukle (Q37173091)


   
37340/3-5172
Pam. katalog
MIS
Dobřejice u Myslivny
49°21′17,09″ s. š., 14°32′31,41″ v. d.
Mohyla v Kukle, archeologické stopy. Raně středověké slovanské pohřebiště na plošině severně od hluboké rokle, kterou protéká bezejmenný levostranný přítok Lužnice, ve vzdálenosti ca 2 km od řeky, na hranici katastrů Dobřejice a Dobronice u Bechyně. V roce 1976 zde bylo při povrchovém průzkumu evidováno asi 30 mohyl, v současné době je na lokalitě patrných 13 mohyl a několik dalších nejistých. Několik mohyl nese stopy starších výkopů, blíže neurčitelný počet mohyl mohl být zničen při stavbě cesty jižně od lokality.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od 18. října 1973.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat