Seznam kulturních památek v Malé Chuchli

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Malá Chuchle v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Malá ChuchleEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q37817631)


 
   
40292/1-1357
Pam. katalog
MIS
Malá Chuchle V lázních, pp. 1, 3
50°1′28,11″ s. š., 14°23′32,12″ v. d.
Původně románský kostel byl roku 1774 barokně přestavěn. Ke kostelu patří márnice. Na místě dnešního areálu stával románský kostel a pravděpodobně i biskupská tvrz a dvorec.
 • Kostel Narození Panny Marie, parc. 1
 • márnice, parc. 3
 • (plocha parc. 2 kolem staveb a mezi nimi není do kulturní památky zahrnuta)

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Chuchelské lázně (Q31149669)


 
   
40294/1-1358
Pam. katalog
MIS
Malá Chuchle Zbraslavská 4/9, V lázních 4/2, 42/3, 43/4, 44/5, 45/7
50°1′30,08″ s. š., 14°23′32,61″ v. d.
Soubor Chuchelské lázně. Rozsáhlý areál sestávající ze šesti budov, kapličky a ohradní zdi s branou. Z druhé poloviny 18. století pochází kaplička s léčivým pramenem. Největší rozmach zažily lázně v 19. století.
 • V lázních 42/3 – bývalý horní hostinec: lázeňský dům I, II, zahrady na parcelách 8/1, 8/2, 8/3, lesní parcely 9, 10
 • V lázních 43/4 - bývalá myslivna, vila Maria, parc. 18/1 (zahrada), parc. 18/2 (garáž, v MonumNetu nezmíněna)
 • V lázních 44/5 - lázeňský dům
 • V lázních 45/7 - lázeňský dům
 • V lázních 4/2, Zbraslavská 4/9 - statek Bílých: obytná budova, brána do Zbraslavské ul., parc. 19, 20 (zahrada), 21
 • část parcely 15 (údolí potoka nad domem čp. 44 včetně okolí rybníku), parc. 16 (rybník nad lázněmi, v MonumNetu nezmíněn)
 • kaplička Panny Marie, pramen (MonumNet nespecifikuje objekty), část parc. 179. Kaplička postavena v 1. polovině 18. století.
 • (plocha náměstíčka parc. 204 není do památky zahrnuta, škola V lázních 15/1 není do památky zahrnuta, kostel s márnicí je evidován jako samostatná kulturní památka)

Poznámka: Kaplička a čp. 4, 43, 44, 45 zapsány 22. 12. 1964, čp. 42 zapsáno v roce 1976.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat