Seznam kulturních památek v Libni

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Libeň v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Praha 8Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Plynojem Pražské obecní plynárny (Q12033337)


 
   
101932
Pam. katalog
MIS
Libeň Sokolovská, V mezihoří, Praha 8, pp. 4030/6, 4030/25, 4030/24
50°6′2,92″ s. š., 14°28′31,68″ v. d.
První tlakový kulový plynojem v České republice, postavený jako součást Pražské obecní plynárny. V roce 1932 ho realizovala firma Vítkovické hutní těžařstvo, strojní zařízení dodala firma ČKD.

Památkově chráněno od 4. srpna 2006.

Nová synagoga (Q1872009)


 
   
11968/1-2195
Pam. katalog
MIS
Libeň Ludmilina 601/1, U synagogy, Zenklova 601/20, Praha 8
50°6′14,74″ s. š., 14°28′26,44″ v. d.
Nová libeňská synagoga. Historizující trojlodní stavba z let 1846–1858.

Památkově chráněno od 29. listopadu 1993.

Palác Svět (Q12043611)


 
   
100574
Pam. katalog
MIS
Libeň Elsnicovo náměstí 41/6, Praha 8
50°6′23,29″ s. š., 14°28′19,77″ v. d.
Činžovní dům s kavárnou a kinem Svět. Objektu předcházela barokní usedlost čp. 147 z 18. století, jejímž vlastníkem byl jednu dobu i Jan Svět, poslední libeňský rychtář a první libeňský starosta. Ladislav Svět nechal statek zbořit a vybudovat v letech 1932–1934 funkcionalistický nájemní dům dle návrhu Františka Havleny. Palác Svět je trojkřídlá konstruktivistická stavba, s dvěma křídly obytných domů, obchody kavárnou a slavným kinem v suterénu. Je spojen s osobností Bohumila Hrabala, který spolu se svými přáteli Egonem Bondym a Vladimírem Boudníkem často navštěvoval tamní Automat Svět, který se stal i dějištěm mnoha Hrabalových povídek.

Památkově chráněno od 26. září 2003.

Betonový most přes Rokytku (Q11140639)


 
   
41441/1-2105
Pam. katalog
MIS
Libeň Zenklova, Praha 8, pp. 3994/3
50°6′24,38″ s. š., 14°28′21,37″ v. d.
Silniční most přes Rokytku. Most z roku 1896 má jednu plochou betonovou klenbu s rozpětím 13,30 m a vzepětím 2,75 m, síla klenby je 0,95 m. Pamětní deska upomíná, že jde o první silniční betonový most v Čechách.

Památkově chráněno od roku 1987.  

Pomník primátora Jana Podlipného (Q37458271)


 
   
40674/1-1618
Pam. katalog
MIS
Libeň na okraji Thomayerových sadů, Elsnicovo náměstí, Praha 8, pp. 2
50°6′26,17″ s. š., 14°28′19,48″ v. d.
Pomník byl postaven roku 1935 na počest primátora dr. Jana Podlipného, za jehož funkčního období byla Libeň roku 1901 připojena k Praze. Autorem sochy je Jaroslav Brůha, architektonického ztvárnění J. Bloudek. Bronzová socha v mírně nadživotní velikosti na soklu čtvercového půdorysu z liberecké žuly se zlaceným nápisem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Libeňský zámek (Q3809307)


 
   
40676/1-1619
Pam. katalog
MIS
Libeň Zenklova 1/35, U Libeňského zámku 1/2, U Českých loděnic 1/2, Praha 8
50°6′27,27″ s. š., 14°28′17,05″ v. d.
Zámek byl postaven v letech 1769–1770 podle návrhu Jana Josefa Prachnera. Má gotické a raně barokní jádro. Sloužil jako letní sídlo pražských primátorů, později jako lazaret. Areál Libeňského zámku tvoří čtyřkřídlá budova zámku kolem podélného nádvoří. Za severním křídlem je hospodářský dvůr uzavřený na východní a západní straně hospodářskými budovami a na severní straně ohradní zdí. Původní zámecká zahrada byla přeměněna na park.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Zámecký pivovar (Q33323270)


 
   
40678/1-1620
Pam. katalog
MIS
Libeň U Českých loděnic 2158/4, Praha 8
50°6′27,29″ s. š., 14°28′12,52″ v. d.
Pozdně barokní stavba pocházející z počátku 19. století je jedinou dochovanou z celého komplexu pivovaru. Patrová budova na obdélném půdorysu o sedmi osách se sedlovou střechou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Löwitův mlýn (Q12034773)


 
   
40680/1-1621
Pam. katalog
MIS
Libeň U Českých loděnic 40/6, Praha 8
50°6′27,32″ s. š., 14°28′9,32″ v. d.
Vodní mlýn Löwitův. Nejstarší dochovaná část mlýna pochází z přelomu 16. a 17. století. Po polovině 18. století měl mlýn 6 kol, prošel řadou úprav, až byl v 70. letech 19. století jako mlýn zrušen v souvislosti se zasypáním vltavského ramene. Budovy obytného stavení se stodolou na půdorysu písmene L a mlýnice s obytnou částí jsou seskupeny kolem dvora. Kvůli terénním úpravám má budova zapuštěné přízemí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Ateliér Jana Laudy (Q37458299)


 
   
41497/1-2140
Pam. katalog
MIS
Libeň Libeňský ostrov, Praha 8, pp. 4003/1
50°6′19,36″ s. š., 14°27′52,89″ v. d.
Jiná stavba pro kulturu – Ateliér Jana Laudy a Zdeňka Němečka, sídlo studia Olgoj Chorchoj. Ateliér sochaře Jana Laudy z 30. let 20. století představuje velmi střídmou, za to však vysoce funkční architekturu. Jednoduchá kubická přízemní zděná stavba s rovnou střechou. V hlavním severním průčelí je široká prosklená stěna v železné konstrukci, která přechází i do střechy jako ateliérové okno. Vstup je v západním průčelí. Kolem vyšší střední části obíhá na jižní a východní straně terasa. V interiéru je určující prostor ateliéru, ke kterému se pojí dílna a předsíň. Travnatá plocha obklopující ateliér je osazena plastikami od sochaře Zdeňka Němečka.

Památkově chráněno od 28. února 1991.

Gymnázium U Libeňského zámku (Q33323278)


 
   
51086/1-2282
Pam. katalog
MIS
Libeň U Libeňského zámku 3/1, Praha 8
50°6′30,87″ s. š., 14°28′13,84″ v. d.
Stavba secesní budovy reálného gymnázia probíhala v letech 1913–1914 podle návrhu odboru pro stavby pozemní c. k. místodržitelství. Volně stojící třípatrová stavba na půdorysu asymetrického T, s připojeným přízemním křídlem tělocvičny.

Památkově chráněno od 23. srpna 2001.

Sokolovna (Q12033332)


 
   
51089/1-2280
Pam. katalog
MIS
Libeň Zenklova 2/37, Praha 8
50°6′30,5″ s. š., 14°28′18,14″ v. d.
Pozdně secesní budova sokolovny s lázněmi pochází z roku 1909. Postavila jí firma Matěje Blechy, který ji pravděpodobně i navrhl. Na výzdobě spolupracovali sochaři Karel Pavlík a Antonín Odehnal.

Památkově chráněno od 24. srpna 2001.

Kostel svatého Vojtěcha (Q2411509)


 
   
41423/1-2095
Pam. katalog
MIS
Libeň při Zenklově ul., Praha 8, pp. 37
50°6′31,9″ s. š., 14°28′16,27″ v. d.
Secesní dřevěný římskokatolický kostel sv. Vojtěcha byl postaven v letech 1904–1905, původně stavěn jako provizorium na 6 let a původně měl být zasvěcen blahoslavené Anežce Přemyslovně, k čemuž se nepodařilo včas získat povolení. V dobovém tisku je jako autor stavby uváděn Matěj Blecha, později byl zvažován též podíl architekta Emila Králíčka. Halová jednolodní stavba na obdélném půdorysu o rozměrech cca 40 x 20 m. Završený polovalbovou plechovou střechou se šesti výrazně vystupujícími vikýři s lomenými obloukovými okny, která přecházejí až do obvodové zdi. Stavba spočívá na nízkém kamenném soklu.

Památkově chráněno od roku 1987.  

Výklenková kaplička (Q37458373)


 
   
105957
Pam. katalog
MIS
Libeň při křížení ulic U Rokytky a Stejskalova, parc. 2709
50°6′32,97″ s. š., 14°28′23,71″ v. d.
Drobná zděná výklenková kaplička vznikla pravděpodobně ve druhé polovině 19. století jako skromnější a mladší variace kaplí poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi mimo její hlavní trasu.

Památkově chráněno od 14. září 2016.

Cihelna (Q37458404)


 
   
102036
Pam. katalog
MIS
Libeň Pod Labuťkou 391/4, Praha 8
50°6′39,36″ s. š., 14°28′52,2″ v. d.
Drobná stavba s cihlářskou pecí pochází patrně ze 3. čtvrtiny 19. století.

Památkově chráněno od 20. září 2006.

Usedlost Císařská (Q28758258)


 
   
40838/1-1714
Pam. katalog
MIS
Libeň Prosecká 76/32, Praha 8
50°6′48,44″ s. š., 14°29′4,68″ v. d.
Předměstská venkovská usedlost Císařská. Původně viniční usedlost později přeměněná na statek leží při staré cestě z Libně na Prosek. Původní viniční usedlost byla přestavěna kolem roku 1860, sloužila i nadále až do poloviny 20. století hospodářským účelům. Usedlost je tvořena čtvercovým dvorem, který obklopují obytná budova, bývalá sýpka a bývalá stodola.

Památkově chráněno od roku 1969.  

Výklenková kaplička u Kundratky (Q28870305)


 
   
40670/1-1616
Pam. katalog
MIS
Libeň Kundratka (za koncem ulice Pod bání), Praha 8, pp. 2455/24
50°6′55,92″ s. š., 14°29′0,48″ v. d.
Pozdně barokní kaplička, jež původně náležela k viniční usedlosti Kundratka, pochází ze 2 . poloviny 18. století.

Poznámka: Objekt je v areálu Správy služeb hlavního města Prahy na místě někdejší usedlosti.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Terasa domu Na stráži 11 se sochařskou výzdobou a altánem (Q37458251)


 
   
40867/1-1734
Pam. katalog
MIS
Libeň Na stráži 1410/11, Praha 8, pp. 2134, 2135/1
50°7′2,2″ s. š., 14°28′17,18″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: terasa se sochařskou výzdobou a altánem. Soubor šesti soch a jednoho zahradního altánku z první třetiny 20. století při vile čp. 1410. Za autora soch považován sochař Emanuel Julián Kodet. Památkový katalog neuvádí bližší specifikaci soch. Sochy jsou umístěny na koruně terasy zaseknuté do svahu, dvě krajní lemují schodiště spojující terasu se zahradou. Altánek stojí v nejvyšším cípu zahrady.

Památkově chráněno od roku 1973.  

Usedlost Mazanka (Q28758273)


 
   
40682/1-1622
Pam. katalog
MIS
Libeň Zvonařovská 84/13, Praha 8
50°7′17,17″ s. š., 14°28′24,32″ v. d.
Venkovská viniční usedlost Mazanka. Zmiňovaná již v 17. století, v 18. století rozšířená. Roku 1902 zde vznikla novorenesanční obytná budova. Z puvodní usedlosti zůstaly jen budovy na půdorysu L a novorenesanční obytná budova z roku 1902 seskupené kolem nepravidelného dvora. K usedlosti patří zahrady a park obehnané ohradní zdí s bránou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Vodárenská věž (Q12033334)


 
   
47350/1-2154
Pam. katalog
MIS
Libeň Davídkova, Na Slovance, Praha 8, pp. 1492/1, 1493, 1492/2
50°7′28,18″ s. š., 14°28′22,47″ v. d.
Tato věž z let 1903–1905 je nejmenší z pražských vodárenských věží. Je vysoká 42 metrů. Byla postavena v romantickém duchu neobarokního rázu a připomíná námořní maják. Sloužila k zásobování vodou pro výše položené velké nájemní domy. Volně stojící okrouhlá věž s dvoupatrovým mírně kónickým dříkem, nesoucím válcovou horní část s vodojemem. Věž je z režného cihlového zdiva, vyrůstá z osmibokého soklu, tvořeného výplněmi z kyklopského zdiva, rámovanými štukovou bosovanou armaturou. Vodojem fungoval do 60. let 20. století, od roku 2008 probíhala rekonstrukce na byt s relaxačním centrem a podzemní garáží pro 8 automobilů.

Poznámka: V rejstříku bylo zapsáno čp. 800, to však má ZŠ Na Balabence.
Památkově chráněno od 3. června 1991.

Vychovatelna (Q11944057)


 
   
101130
Pam. katalog
MIS
Libeň Zenklova 830/169, Praha 8
50°7′0,72″ s. š., 14°27′55,93″ v. d.
Neobarokní budova Vychovatelny byla postavena v letech 1905–1907 podle návrhu Jana Kříženeckého. Sloužila pro výchovu mládeže mravně zanedbané. Rozsáhlá dvoupatrová stavba na obdélném půdoryse.

Památkově chráněno od 3. srpna 2004.

Zámeček Rokoska (Q12049643)


 
   
40686/1-1624
Pam. katalog
MIS
Libeň Zenklova 93/167, Praha 8
50°6′59,15″ s. š., 14°27′50,02″ v. d.
Zámeček Rokoska. Původní viniční usedlost ze 17. století byla na konci 18. století přestavěna na zámeček s kaplí a zahradou. Na konci 19. století sloužil jako chudobinec. Usedlost tvoří budova zámečku, dále na západ kaple. Zahrada se nedochovala, jediným pozůstatkem je terasa před jižní stranou usedlosti.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

V Holešovičkách 25 (Q31207925)


 
   
101934
Pam. katalog
MIS
Libeň V Holešovičkách 1158/25, Praha 8
50°7′3,33″ s. š., 14°27′29,33″ v. d.
Funkcionalistická vila vznikla v letech 1926–1929 podle projektu arch. Kotratschka. Součástí kulturní památky je vila a zahrada. Samostatně stojící jednopatrový vilový objekt se zvýšeným suterénem, střešní terasou, zahradou a oplocením, umístěný ve výrazném svahu.

Památkově chráněno od 12. října 2006.

  Stírka (Q28815908)


   
53804/1-1738
Pam. katalog
MIS
Libeň Zenklova 92/208, parc. 1202, 1203, 1204, Praha 8
50°7′12,43″ s. š., 14°27′45,7″ v. d.
venkovská usedlost - předměstská, Stírka. Původní viniční usedlost s věží stávala na vinici zmiňované již v 16. století, později přešli majitelé ke klasické zemědělské výrobě. Objekt byl původně postaven na čtvercovém půdorysu jako jednopatrová stavba s roubenou konstrukcí, Nejstarší bylo patrně jednopatrové stavení s věží. Před rokem 1664 byl srub rozšířen o další část do obdélného půdorysu. Viniční usedlost byla hodnocena jako velice cenný a ojedinělý doklad viničního hospodářství, typický pro okolí Prahy od 14. do 18. století. Patrová věžička, snad ještě středověkého původu, byla dochovaná v původní podobě (mimo střechu) v domku rozšířeném před rokem 1664. Ještě v 50. letech 20. století sloužily budovy Státnímu statku Ďáblice. V roce 1974 byla zdemolována hospodářská stavení, budova s věží v roce 1986.[1]

Poznámka: Čp. 92 neobsazeno, parc. 1202, 1203, 1204 neexistují (parc. 1204/2 a 1204/3 se nacházejí na adrese Pod Stírkou 1777/5, v oblasti ulic Pod Stírkou, U Stírky, Na Stírce). Podle ortofotomapy z roku 1975 se nacházel čtvercový dvorec vymezený třemi křídly budov zhruba v prostoru mezi dnešnímu ulicemi U Stírky a Rozšířená. V roce 1972 odbor kultury NVP a ministerstvo kultury zamítly žádosti odboru plánování ONV Praha 8 a Stavebního bytového družstva zaměstnanců Vodních staveb o zrušení památkové ochrany (vyjmutí z tzv. památkového zájmu), a to s odůvodněním, že věžová stavba s roubeným patrem v obytné části objektu je zcela výjimečným příkladem viničního domku a jediný doklad stavby tohoto druhu a stáří dochované v původní podobě v Čechách. Stavební stav historicky významných částí obytného traktu přitom podle MK nebyl z hlediska statiky havarijní. Vhodné vyřešení zastavovacího plánu mohlo podle MK začlenit tuto památku do uvažovaného sídliště družstevních domků. Ministerstvo kultury znovu zamítlo zrušení památkové ochrany, o které žádalo družstvo Štuko, 30. září 1980. V tomto rozhodnutí se uvádí, že celý objekt byl zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek v roce 1972. Zápisem ze dne 21. 12. 1979 se žadatel zavázal, že objekt uvede do řádného stavu a zajistí jeho využití k bytovým účelům. Důvody, které družstvo Štuko uvádělo pro zrušení památkové ochrany, by podle MK neeexistovaly, kdyby byl objekt od počátku projektových prací respektován. 18. ledna 1983 zvláštní komise MK ČSR zamítla rozklad družstva Štuko z října 1980 proti rozhodnutí MK ČR ze září 1980. Podle tohoto rozhodnutí z roku 1983 měl objekt zůstat chráněn jako kulturní památka za podmínek, že bude převede do vlastnictví družstva Obuna, které jej využije jako středisko služeb, zajistí jej okamžitě před dalším chátráním a zahájí zabezpečovací a rekonstrukční práce tak, aby do jednoho roku bylo zřejmé, že objekt bude zachován a vhodně využit. Po uplynutí jednoho roku mělo oddělení památkové péče MK ČSR prověřit stav objektu a v případě, že bude i nadále v havarijním stavu, nařídí MK ČSR obnovu řízení o upuštění od ochrany.
Památkově chráněno od roku 1975.  
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1985.  

Usedlost Vlachovka (Q28758210)


 
   
40684/1-1623
Pam. katalog
MIS
Libeň Zenklova 91/225, Praha 8
50°7′17,15″ s. š., 14°27′17,54″ v. d.
Venkovská předměstská usedlost Vlachovka. Dnešní podoba usedlosti pocházející z roku 1720 je výsledkem klasicistní přestavby kolem roku 1850 a mladších úprav. Usedlost tvoří patrová budova obklopená betonovým dvorem, místo původní zahrady, a ohradní zeď.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sloup se znakem hraběte z Valdštejna (Q37458329)


 
   
40672/1-1617
Pam. katalog
MIS
Libeň Na dlážděnce 1358/17, v zahradě domu, Praha 8, pp. 637/2
50°7′14,84″ s. š., 14°26′49,7″ v. d.
Ionský kamenný sloup z hrubozrnného šedého pískovce z let 1628–1629 završený koulí stojící na hranolovém podstavci. Včetně soklu cca 5,5 m metru vysoký, s oblým a hladkým dříkem s entazí. Podstavec je na bocích zdoben znakem hraběte Adama z Valdštejna. Sloup stojí v rohu zahrady. Sloup vyznačující cestu z Pražského hradu na komorní panství v Brandýse. Cesta ústila na dřevěný most přes Vltavu, který býval vždy na zimu rozebírán a uskladňován v Královské oboře.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Usedlost Hercovka (Q28758239)


 
   
41226/1-1968
Pam. katalog
MIS
Libeň U Hercovky 752/1, Praha 8
50°7′9,61″ s. š., 14°26′57,47″ v. d.
Venkovská předměstská usedlost Hercovka. V roce 1925 byla původní barokní budova zvýšena o patro a přestavena na vilu. V ní svá poslední léta strávil básník S. K. Neumann, což připomíná pamětní deska s bustou, která zde byla umístěna v roce 1975. Usedlost dnes tvoří budova vily (původně barokní stavba usedlosti) a jednopatrová empírová stavba vsazená do svahu a na severu uzavírající dvůr. Do svahu jsou zahloubeny původní viniční sklepy.

Památkově chráněno od roku 1977.  

Usedlost Kuchyňka (Q28758213)


 
   
41228/1-1969
Pam. katalog
MIS
Libeň Květinářská 755/35, Praha 8
50°7′3,33″ s. š., 14°26′48,72″ v. d.
Venkovská předměstská usedlost Kuchyňka. Kuchynecká vinice je doložena nejpozději v polovině 18. století, ze kdy pochází i jádro budovy, ta prošla přestavbou na počátku 19. století. Až do roku 1948 zde byla zahradní restaurace. V 70. letech 20. století byla přestavěna na ubytovnu. Usedlost tvoří rozlehlý patrový obytný dům, ke kterému přiléhá malý mansardový domek a prostředí dotváří terasa vestavěná do svahu.
  • obytná budova I: jednopatrová ve svahu stojící budova obdélného půdorysu o devíti osách, ve středu hlavní fasády v ose dveří je balkon, nesený dvěma kamennými konzolami.
  • obytná budova II: menší vedlejší přízemní domek je postaven kolmo k budově hlavní. Domek kryje mansardová střecha s vikýři.
  • terasa

Památkově chráněno od roku 1977.  

Komín bývalé továrny Bratří Perutzů


 
   
106468
Pam. katalog
MIS
Libeň 50°6′13,43″ s. š., 14°28′12,09″ v. d. Komín je pozůstatkem bývalé továrny Bratří Perutzů, která byla postavena v roce 1875 a stala se jedním z největších průmyslových podniků na území Libně.

Památkově chráněno od 18. ledna 2020.

  Vodárna (Q37458354)


   
54045/1-1625
Pam. katalog
MIS
Libeň Povltavská čp. 254, Praha 8
50°6′50,94″ s. š., 14°27′29,23″ v. d.
Drobná stavba vodárny na úbočí kopce Bulovky, zbořena kvůli výstavbě železniční trati do Holešovic.

Poznámka: Čp. 254 má nyní dům v Batličkově ul.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.
Památková ochrana zrušena 12. prosince 1966.

  Usedlost Na Skále (Q28758154)


   
53799/1-1626
Pam. katalog
MIS
Libeň Povltavská 741/10, parc. 412, 413, Praha 8
50°6′50,31″ s. š., 14°27′12,49″ v. d.
Venkovská (viniční) usedlost Na Skále. Usedlost vyhořela v 80. letech 20. století.

Poznámka: Čp. 741 neobsazeno. Parcelní čísla na území přírodní památky Bílá skála.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964.  

Praha 9Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Letohrádek Balabenka (Q28549696)


   
52211/1-2169
Pam. katalog
MIS
Libeň Sokolovská 225/163, Praha 9
50°6′16,66″ s. š., 14°28′53,64″ v. d.
letohrádek Balabenka (Nová Balabenka)

Poznámka: MonumNet chybně uvádí část obce a k. ú. Vysočany, ale v nevyplněném seznamu parcel je nadepsáno k. ú. Libeň. Budova stála v Libni u křižovatky Balabenka, byla přes protesty zbořena v roce 1995 kvůli výstavbě silničního mostu Spojovací – Čuprova a mimoúrovňové křižovatky.
Památkově chráněno od 25. května 1992.
Památková ochrana zrušena 23. června 1993.

  Boží muka (Q38491811)


   
54049/1-1630
Pam. katalog
MIS
Libeň Sokolovská, u dnešní benzínové pumpy na Balabence, pp. 3144/1, Praha 9
50°6′15,89″ s. š., 14°28′53,34″ v. d.
Boží muka při silnici do Libně, vystavěna zřejmě v první polovině 17. století (kamenný sloupek na hranolovém podstavci). Demolováno neznámo kdy.

Poznámka: MonumNet uváděl Vysočany, u silnice do Libně. Památkový katalog uvádí Libeň, Sokolovskou ulici. MonumNet uváděl ulici Praha 9, ale městskou část a stavební úřad Praha 3. Památkový katalog uváděl Prahu 3 (původně Prahu 11). Objekt není v Památkovém katalogu zaměřen.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1964.  

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat