Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Kolovratech

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Kolovraty v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

KolovratyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Ondřeje (Q22074698)


 
   
41274/1-1999
Pam. katalog
MIS
Kolovraty V milíři, pp. 1, 2
50°0′36,39″ s. š., 14°37′47,25″ v. d.
Kostel sv. Ondřeje. Původně gotický kostel byl významně přestavěn roku 1767 stavitelem Václavem Budilem, kdy byla změněna orientace kostela, vystavěn nový presbytář a orientován k severu. Barokní jednolodní kostel na obdélném půdorysu s užším čtvercovým presbyterierm se sakristií na ose a věží při jihovýchodním průčelí. Dochován gotický portál či renesanční hřebínková klenba. Na schodišti dochovány zbytky gotických maleb. Okolo kostela s bývalým hřbitovem obíhá kamenná ohradní zeď.

Památkově chráněno od roku 1964.  

Socha svatého Donáta (Q37424892)


 
   
41520/1-2156
Pam. katalog
MIS
Kolovraty poblíž hřbitova, pp. 751
50°0′43,15″ s. š., 14°38′4,89″ v. d.
Barokní pískovcovou sochu sv. Donáta patrně z roku 1730 od neznámého umělce nechala pořídit velkovévodkyně Marie Terezie Savojská. Situovaná mezi několika stromy v blízkosti hřbitova. Měla se k ní konat procesí za odvrácení neúrody, krupobití apod.

Památkově chráněno od 13. září 1991.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat