Seznam kulturních památek v Kolodějích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Koloděje v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

KolodějeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Koloděje (Q12029838)


 
   
41254/1-1986
Pam. katalog
MIS
Koloděje Podzámecká 1
50°3′38,51″ s. š., 14°38′7,38″ v. d.
Zámek vznikl ze starší tvrze v letech 1705–1720 nejspíš podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Interiér byl upraven po požáru roku 1911. Areál zámku a rozsáhlého parku s řadou drobných architektur, soch a přírodních zajímavostí. Základ parku tvořila obora z doby asi před rokem 1720.
 • hlavní budova zámku: trojkřídlá jednopatrová stavba (z příkopu vzniká dojem dvoupatrové budovy); krátká boční křídla uzavírají zčásti čestný dvůr
 • jižní hospodářská budova: na čestném dvoře. Jednopatrová s valbovou střechou.
 • severní hospodářská budova: na severní straně dvora. Řešena obdobně jako jižní hospodářská budova. Ve dvorním průčelí sluneční hodiny.
 • čestný dvůr, obklopen na západě budovou zámku
 • ohradní zeď čestného dvora se vstupní bránou. Uzavírá dvůr na východní straně
 • bazén s fontánou: uprostřed čestného dvora šesticípý hvězdicový bazén s fontánou v podobě dvou proplétajících se ryb
 • fortifikační příkop: vychází z původní ochrany bývalé tvrze. Na východní straně hlavní zámecké budovy. Z příkopu vedou šikmé přístupy do čestného dvora a k hlavnímu vstupu do zámecké budovy
 • socha Merkura: na čestném dvoře. Socha je bronzovou kopií Odpočívajícího Herma podle Lysippa.
 • kašna s plastikou Neptuna: za zámkem. Kašna uprostřed protáhlé osmiboké nádrže se zprohýbanými stranami má dřík s listovým dekorem. Chrliče v podobě lvích hlav. Socha Neptuna asi 1 m vysoká. Neptun stojící na rybě drží trojzubec. Odlitek v umělém kameni.
 • kašna s reliéfním dekorem: jižně za zámkem. Spodní pískovcová část kašny je čtverhranná s vnitřním válcovým dříkem. Všechny strany kašny zdobeny arkádou a reliéfními ptáky, gryfy, vinnými ratolestmi, aj. Horní část kašny je z kovu.
 • socha Sibyly: v parku. Socha v životní velikosti z bílého mramoru na podstavci z téhož materiálu. Sedící akt s drapérií u nohou. Přemístěna na pozemek 681/1 k.ú. Malá Strana.
 • socha Kleopatry: v parku. Socha stejného charakteru jako socha Sibyly. Kleopatra sedí na křesle. Přemístěna na pozemek 681/1 k.ú. Malá Strana.
 • socha sv. Judy Tadeáše. Pískovcová plastika v životní velikosti s uraženou hlavou, v pravé ruce otevřená kniha, v levé část kyje.
 • socha lva: v parku. Na nízkém zděném soklu (120 x 80 cm) leží dvouocasý lev s korunou na hlavě. Pískovcová socha. Přemístěna na pozemek 681/1 k.ú. Malá Strana.
 • socha ženy vstupující do lázně: přemístěna na pozemek 681/1 k.ú. Malá Strana.
 • dekorativní váza I: v parku. Váza z pálené hlíny cca 180 cm vysoká zdobená dekorativními pásy. Váza je antikisujícího typu.
 • dekorativní váza II: v parku, jižně od zámku. Betonová kopie barokní vázy, stojící na hranolovém soklu, o výšce 90 cm, stěny má zdobeny páskovým ornamentem.
 • park s ohradní zdí a vstupními branami. Park za zámkem je přírodně krajinářský. Do roku 1720 vytvořena v místech lesa obora. Začátkem 19. stol. prováděny úpravy okolí zámku, upraven příkop a valy a nově koncipován anglický park a obora. Park je vymezen ohradní zdí se vstupy. V parku mj. rybník, lesní plochy, dendrologický hodnotné, drobná architektura a sochařská výzdoba
 • vodní tok Rokytka

Památkově chráněno od roku 1964.  

Krucifix (Q37424665)


 
   
41246/1-1982
Pam. katalog
MIS
Koloděje Úvozová, Bačetínská, na návrší mezi stromy, pp. 42
50°3′44,08″ s. š., 14°38′11,21″ v. d.
Kamenný kříž s korpusem, datovaný rokem 1778.

Památkově chráněno od roku 1964.  

K jízdárně 11


 
   
106327
Pam. katalog
MIS
Koloděje K jízdárně 4/11
50°3′40,33″ s. š., 14°38′12,1″ v. d.
Dům čp. 4 na pravidelném obdélném půdorysu je přízemní s valbovou střechou. Pochází pravděpodobně z druhé poloviny 19. století. K západnímu nároží domu přiléhá zděná brána s brankou. Obdélná branka má novodobé dvoukřídlé dveře, k vyvýšenému vstupu vede krátké schodiště. Hlavní brána, rovněž s novodobými vraty, má polokruhový záklenek. Úsek kamenné ohradní zdi navazuje přímo na bránu, ale koruna zdiva je v nižší úrovni. Zeď je zachována především v západní části areálu, podél dvorního pozemku parc. č. 54.

Památkově chráněno od 30. ledna 2019.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37424619)


 
   
41250/1-1984
Pam. katalog
MIS
Koloděje K jízdárně, před domy č. 4/11 a 177/9, pp. 56
50°3′40,76″ s. š., 14°38′12,14″ v. d.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století vytvořená neznámým umělcem. Přemístěna sem v roce 1922 od domu čp. 45.

Poznámka: Monumnet uvádí: „poblíž zámku“
Památkově chráněno od roku 1964.  

Socha svatého Floriána (Q37424643)


 
   
41248/1-1983
Pam. katalog
MIS
Koloděje Podzámecká, U Floriána, u domu Panská zahrada 424/1, pp. 17/1
50°3′37,31″ s. š., 14°38′17,23″ v. d.
Pískovcová socha sv. Floriána z 1. poloviny 18. století.

Poznámka: Monumnet uváděl: „při vjezdu do hospodářského dvora“
Památkově chráněno od roku 1964.  

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q12030516)


 
   
41252/1-1985
Pam. katalog
MIS
Koloděje Lupenická, Podzámecká, pp. 1
50°3′36,23″ s. š., 14°38′24,58″ v. d.
Kostel Povýšení sv. Kříže. Jednoduchý empírový kostel vznikl v letech 1806–1807 podle návrhu neznámého autora.

Památkově chráněno od roku 1964.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat