Seznam kulturních památek v Hrdlořezích

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Hrdlořezy v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

HrdlořezyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost Hrdlořezská čp. 2 (Q31449504)


 
   
41245/1-1981
Pam. katalog
MIS
Hrdlořezy Hrdlořezská 2/4
50°5′33,41″ s. š., 14°30′37,22″ v. d.
Venkovská usedlost. Vznik usedlosti spadá do doby třicetileté války, jádro budov pochází z doby kolem roku 1800, mladší hospodářské budovy jsou z 19. století, velká úprava celého statku proběhla v roce 1932 po požáru. Budovy stále drží tvar původní usedlosti, která je v dnešní době téměř jedinou stavbou původní vesnické zástavby.
  • vstupní brána
  • obytná budova, napravo od vstupní brány, pozměněna přestavbou v roce 1932, na uličním dvouosém průčelí je výklenek s lidovou soškou sv. Václava.
  • další hospodářské stavby navazující na obytnou budovu,
  • stodola, uzavírá dvůr; zděná z opukového zdiva, segmentově ukončené průjezdy mají segment vyzděn z cihel, ve stěnách jsou úzké štěrbiny průduchů
  • stáj, na levé straně; část ubourána; z opukového zdiva, štít zdobí pilíře ukončené pultovými stříškami.

Památkově chráněno od roku 1977.  

Usedlost Hrdlořezská čp. 1 (Q31449453)


 
   
40701/1-1634
Pam. katalog
MIS
Hrdlořezy Hrdlořezská 1(/30)
50°5′34,12″ s. š., 14°30′35,12″ v. d.
Venkovská usedlost. Z bývalého statku čp. 1, který měl barokní jádro, se zachoval pouze výměnek a část stodoly, které však byly výrazně přestavěny. Obytná budova a ovčín byly v roce 2002 zbořeny. V areálu usedlosti byla postavena novostavba čp. 197.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Zvonička (Q37293467)


 
   
40699/1-1633
Pam. katalog
MIS
Hrdlořezy Hrdlořezská, pp. 524/1
50°5′35,18″ s. š., 14°30′32,51″ v. d.
Sloupová zvonička. Stojí na novodobém betonovém válcovém soklu. Rozpěru kryje kuželovitá šindelová střáška. Trám rozpěry je pod rozsochou profilován. Zvon chybí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat